Facebook
Youtube realizowane projekty

Zmarł Bogdan Schulz

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Bogdana Schulza

Zacnego syna Ziemi Śmigielskiej

odznaczonego w 2005 r. przez Radę Miejską Medalem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel”.

W imieniu śmigielskiej społeczności

składamy Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia.

 

                                 Burmistrz Śmigla                                Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

                        /-/ Małgorzata Adamczak                                        /-/ Wiesław Kasperski