Facebook
Youtube realizowane projekty

Zmarł Zygfryd Budzyński

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

Zygfryda Budzyńskiego

Radnego Rady Miejskiej Śmigla w latach 1990-2006

Zacnego Syna Ziemi Śmigielskiej.

W imieniu śmigielskiej społeczności składamy Rodzinie Zmarłego

wyrazy szczerego współczucia:

            

                             Burmistrz Śmigla                                     Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej Śmigla

                         /-/ Małgorzata Adamczak                          /-/ Wiesław Kasperski