Facebook
Youtube realizowane projekty

Zmarł ks. Dariusz Jankowiak

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci

śp. Ks. Dariusza Jankowiaka

byłego Proboszcza Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Radomicku,

wicedziekana dekanatu śmigielskiego.

W imieniu społeczności Ziemi Śmigielskiej składamy Rodzinie Zmarłego

wyrazy szczerego współczucia:

 

                  Burmistrz Śmigla                                    Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak                                     /-/ Wiesław Kasperski


Msza św. pogrzebowa odbędzie się w Kwilczu, w czwartek 10 września o godzinie 11:00.