Facebook
Youtube

Zmiana siedzib lokali wyborczych

W Gminie Śmigiel zmniejszyła się liczba lokali wyborczych z 20 do 15. Głównym powodem jest zmiana przepisów, które określają liczbę mieszkańców objętych jednym obwodem. - Limit stanowi, że obwód powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkań, a kilka lokali w gminie nie spełniało tego wymogu.  Przy ustalaniu siedzib obwodowych komisji kierowaliśmy się również koniecznością dostosowania połowy lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych. – wyjaśnia Marcin Jurga zastępca burmistrza Śmigla. Poniżej wykaz zmian:

- lokal wyborczy mieszczący się w Centrum Kultury zostanie przeniesiony do budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego,

- lokale wyborcze w Poladowie i Nietążkowie zostaną połączone w jeden i przeniesione do Śmigla; siedzibą komisji będzie budynek Placówki Zamiejscowej SP ZOS przy ul. Mickiewicza 2 w Śmiglu (dawniej siedziba liceum),

-  lokale wyborcze w Bruszczewie, Robaczynie, Sierpowie i Spławiu zostaną połączone w jeden i przeniesione do szkoły w Starym Bojanowie przy ul. Szkolnej 6

- lokal wyborczy w Brońsku zostanie przeniesiony i połączony z lokalem w Karśnicach.

 - lokal w Bronikowie będzie usytuowany w świetlicy wiejskiej

- lokal w szkole w Czaczu zostanie usytuowany w oficynie z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe siedziby obwodowych komisji pozostaną bez zmian.

Uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania radni podjęli 26 kwietnia br.  

AKA