fb Wirtualny spacer
06 lipca 2017

Zmiana z Janka na Ignacego

Ulica Janka Krasickiego w Śmiglu zmieni nazwę na Ignacego Krasickiego. Powodem jest wejściem w życie ustawy dekomunizacyjnej oraz stanowiska Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu która uznała, że nazwa powyższa powinna zostać zmieniona. Uchwała w tej sprawie podjęta na czerwcowej sesji przez Radę Miejską Śmigla wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z biogramem opublikowanym na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej: Jan Krasicki (1919–1943) ps. „Kazik” był młodzieżowym działaczem i agitatorem stalinowskim, funkcjonariuszem Komsomołu we Lwowie, a następnie członkiem grup dywersyjnych oraz członkiem Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej, formalnie ogłoszonym przewodniczącym Związku Walki Młodych.

Podjęcie uchwały o zmianie nazwy poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami Osiedla nr 4 w Śmiglu, na którym znajduje się ulica Janka Krasickiego. Jej nowy patron - Ignacy Krasicki (1735-1801) był dostojnikiem kościelnym, kapelanem królewskim, a także poetą, prekursorem polskiej powieści, najwybitniejszym literatem polskiego oświecenia. W 1795 został obrany arcybiskupem gnieźnieńskim. Był także jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych