Facebook
Youtube realizowane projekty

Zmiany w systemie odczytu wodomierzy

Zakład Komunalny w Śmiglu Spółka z o.o.

informuje, iż w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń koronawirusem wprowadzone zostają następujące zmiany w systemie odczytu wodomierzy:

- liczniki radiowe - odczyty realizowane jak do tej pory,

- pozostałe liczniki – prosimy odbiorców o podanie stanu licznika telefonicznie pod numerem 655270430 lub 668385195. Możliwe jest również przekazanie stanu licznika drogą mailową pod adresem: stan.wodomierza@zk-smigiel.pl

W pozostałych przypadkach, a więc w przypadku braku odczytu lub braku podania stanu wodomierza, Zakład Komunalny będzie wystawiał faktury uśrednione na podstawie odczytów z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystawienia faktury.

Po ustaniu zagrożenia wszelkie rozliczenia zostaną wyrównane na podstawie rzeczywistych odczytów.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Prezes  Zarządu

                                                                             /-/ Tomasz Pawlak