fb Wirtualny spacer
24 listopada 2020

Znosimy bariery

Chcemy być jeszcze bardziej otwarci i dostępni dla mieszkańców, dlatego w ostatnim czasie zainstalowaliśmy w budynku Urzędu Miejskiego Śmigla platformę przyschodową dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach zadania zakupiono również wózek inwalidzki, na którym będzie można usiąść.

Elektrycznie zasilana platforma dla niepełnosprawnych z rozkładanym podestem została zainstalowana w holu Urzędu. Umożliwi ona bezproblemowe dostanie się osobom z ograniczoną sprawnością ruchową na piętro budynku.

Choć obecnie, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, poruszanie po Urzędzie jest ograniczone, mamy nadzieję że po zakończeniu epidemii będzie często służyła osobom potrzebującym i wspomagała załatwianie spraw.

Instalacja platformy to pierwszy etap dostosowania architektonicznego budynku Urzędu i infrastruktury przed budynkiem. W ciągu najbliższych kilku lat planowane jest dalsze dostosowywanie otoczenia, by było bardziej przyjazne osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie pt. „Montaż platformy przyschodowej w Urzędzie Miejskim Śmigla”  uzyskało dofinansowanie  ze środków PFRON w ramach obszaru B, „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.  Wartość zadania oszacowano na ok.  63.000,00  z czego planowana dotacja (refundacja) ze środków PFRON  to 22.050,00 zł.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych