fb Wirtualny spacer
04 maja 2020

Na targowisku w Śmiglu handel nie tylko artykułami spożywczymi

INFORMACJA

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Śmigiel,

składam serdeczne podziękowania wszystkim handlującym asortymentem spożywczym za aktywne włączenie się w przestrzeganie wymagań sanitarnych na Targowisku w Śmiglu i zwracanie uwagi Kupującym podczas robienia zakupów na podstawowe wymagania sanitarne. W stanie ogłoszonej epidemii jest to niezwykle istotne ze względu na bezpieczeństwo wszystkich i unikanie możliwości zarażenia się koronawirusem. To w głównej mierze dzięki Państwa aktywnej postawie możemy uruchomić sprzedaż na Targowisku w szerszym zakresie.

 

Informuję, że dopuszczamy na targowisku w Śmiglu handel nie tylko artykułami spożywczymi, ale także pozostałymi artykułami. Dbając o zdrowie zarówno Sprzedających, jak i Kupujących oraz ograniczając liczbę osób przebywających jednocześnie na Targowisku, postanowiliśmy rozdzielić asortyment i wprowadzić dwa różne dni targowe.

 

W ten sposób unikniemy „zwiedzania stoisk odzieżowych” przez Kupujących artykuły spożywcze. Warto przypomnieć, że w okresie epidemii na targowisko udajemy się tylko po to, by zrealizować swoje konkretne potrzeby zakupowe, ponieważ liczba osób mogących równocześnie dokonywać zakupów jest ograniczona przepisami prawnymi. Ponadto rozdział branży spożywczej i branży odzieżowej umożliwi nam zachowanie wymaganych przepisami prawa odstępów pomiędzy stanowiskami handlowymi.

 

Osoby handlujące asortymentem spożywczym, sadzonkami, nasionami, warzywami, owocami, rozsadą, zbożem i kurami nadal będą prowadzić handel w środy na wyznaczonych wcześniej stanowiskach. Dodatkowo w środę zapraszamy na Targowisko wszystkie inne branże poza odzieżą i obuwiem (meble, firany, sztuczne kwiaty, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły drogeryjne, biżuteria itp.)

 

Dla branży odzieżowej i obuwia Targowisko będzie uruchamiane co piątek, począwszy od 8 maja 2020 roku.

 

Wjazd na plac targowy będzie możliwy wyłącznie od ul. Skarzyńskiego. Targowisko czynne będzie od godz. 6.00 do 13.00 tylko dla osób z opłaconą wcześniej rezerwacją.

 

 

Uwaga!

Na Targowisku obowiązują podstawowe wymagania higieniczne ustalone na czas epidemii przez przepisy prawne:

zarówno Sprzedający, jak i Kupujący na Targowisku muszą poruszać się w rękawiczkach jednorazowych, maseczkach, bądź przyłbicach zakrywających usta i nos oraz przestrzegać bezpiecznej odległości 2 metrów.

 

Na Targowisku w Śmiglu obowiązują następujące zasady:

- miejsca sprzedaży zostaną wskazane przez obsługę Targowiska (w celu zachowania bezpiecznej odległości) – dotychczasowe rezerwacje na stanowiska nie obowiązują, ponieważ musimy zapewnić wymagane odstępy pomiędzy stanowiskami handlowymi. Sprzedający będą ustawiani na Targowisku według kolejności przyjazdu. Dla każdej osoby z wykupioną rezerwacją przysługują maksymalnie 3 miejsca handlowe o łącznej powierzchni maksymalnie 48 m²,

 

- obsługa stanowisk handlowych powinna być minimum dwuosobowa – jedna osoba przewidziana do kasowania należności, a druga do podawania towaru, niemająca styczności z pieniędzmi, na których łatwo przenoszą się zarazki i wirusy. W przypadku obsługi jednoosobowej, po obsłudze każdego Klienta należy przeprowadzić dezynfekcję rąk,

 

- bezwzględnie zabrania się przymierzania odzieży – w większości przypadków nie jest to możliwe bez ściągnięcia lub dotykania maseczki. Ponadto człowiek sam w sobie jest bogatym źródłem drobnoustrojów, w tym bakterii i wirusów. Jak wskazują badania, koronawirus również utrzymuje się na powierzchni przedmiotów i materiałów,

 

- przy stanowisku handlowym może znajdować się tylko 1 Kupujący i dopóki nie zakończy zakupów, pozostali Kupujący muszą czekać w odległości minimum 2m od siebie i od stanowiska sprzedaży - niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy bezpośrednio przy stanowisku będzie więcej niż jeden Kupujący,

 

- towar zawsze podaje Sprzedający kładąc go na straganie i odsuwając się na bezpieczną odległość - Kupujący w rękawiczkach jednorazowych po obejrzeniu towaru odkłada go na stragan i dopiero po odejściu Kupującego, Sprzedawca może odłożyć towar w wybrane przez siebie miejsce,

 

- towar dotknięty przez Kupującego bez rękawiczek jednorazowych powinien zostać albo kupiony, albo natychmiast wycofany ze sprzedaży,

 

- zużyte rękawiczki jednorazowe oraz inne odpady ze sprzedaży (worki, siatki, wieszaki) muszą być wyrzucane do koszy i worków na śmieci rozstawionych na Targowisku,

 

- zachęcamy również do skorzystania z punktu dezynfekcji rąk zarówno przy wejściu na Targowisko, jak i po zakończeniu zakupów. Punkt dezynfekcji jest umieszczony przy budynku pobierania opłat na Targowisku oraz przy Toaletach.

 

Przypomnienie!

Zarządca targowiska nie ma żadnych uprawnień w zakresie karania Kupujących, czy Sprzedających, nie może wystawiać mandatów. Jedynym środkiem jakim dysponuje Zarządca targowiska jest niewpuszczenie Sprzedającego niespełniającego wymagań sanitarnych podczas kolejnych dni targowych, a w przypadku łamania wymagań, zarówno przez Kupujących, jak i Sprzedających, jedynym środkiem, który mamy do dyspozycji jest zamknięcie targowiska.

 

Szanowni Państwo,

to czy targowisko w Śmiglu będzie funkcjonować zależy tylko od przestrzegania wymagań sanitarnych, zarówno przez Kupujących, jak i Sprzedających.

Zdajemy sobie sprawę, że zamknięcie Targowiska sprawiło, że Sprzedający ponieśli określone straty. Bezapelacyjny jest także fakt, że bezwzględne przestrzeganie wymagań sanitarnych, które musimy egzekwować, utrudni sprzedaż. Mając to na uwadze, rozważamy możliwość uruchomienia Targowiska także w soboty (w zależności od Państwa potrzeb). Z jednej strony pozwoli to na skorzystanie z Państwa oferty Kupujących, którzy w dzień roboczy są w pracy, a z drugiej strony pozwoli to na rozłożenie liczby Kupujących w różnym czasie. Sprzedający mogą zgłaszać potrzebę uruchomienia Targowiska w sobotę bezpośrednio na Targowisku u Inkasentów lub telefonicznie w Zakładzie Komunalnym pod numerem telefonu, 65 5180037. Ewentualny sobotni dzień targowy będzie przeznaczony jedynie dla Sprzedających, którzy wcześniej dokonają takiego zgłoszenia (liczy się kolejność zgłoszeń) i tylko tacy Sprzedający będą wpuszczani na Targowisko (ze względu na konieczność wcześniejszego ustalenia rozmieszczenia stanowisk handlowych). Pierwsza sobota brana pod uwagę to 16 maja 2020 roku.

 

Uruchomienie dodatkowego dnia targowego uzależnione będzie przede wszystkim od przestrzegania wymagań sanitarnych na Targowisku oraz od odpowiedniego zainteresowania takim rozwiązaniem.

 

Prezes Zarządu

Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.
(-) Tomasz Pawlak

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych