fb Wirtualny spacer
09 grudnia 2020

Ubrania specjalne dla OSP Stare Bojanowo

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bojanowie w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Zakup ubrań specjalnych dla OSP w Starym Bojanowie” pozyskała 7 sztuk nowych ubrań specjalnych.

Zakup umundurowania sfinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków własnych.

Wartość zadania opiewa na kwotę 31500 zł, z czego 25000,00 zł pochodzi z WFOŚiGW w Poznaniu.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na poprawę wyposażenia i bezpieczeństwa strażaków OSP Stare Bojanowo biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ratownicy będą mogli prowadzić działania w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii. Pozwoli także na ograniczanie i likwidację skażeń na szlakach komunikacyjnych oraz ciekach i akwenach wodnych.

 OSP Stare Bojanowo

https://www.wfosgw.poznan.pl/

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych