fb Wirtualny spacer

Informacje ogólne

Śmigiel jest gminą o charakterze rolniczym. Grunty pod uprawy rolne stanowią ponad 15 tys. ha. Dominują małe, prywatne gospodarstwa o powierzchni do 5 ha. Gospodarstwa powyżej 15 ha stanowią jedynie 12,2%. Są to m.in. rolnicze spółdzielnie produkcyjne w Spławiu i Morownicy oraz Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Chełkowie. Przeważają uprawy kukurydzy, rzepaku i zbóż ozimych, a także hodowla trzody chlewnej, bydła oraz produkcja warzyw.

Na obszarze Gminy działa kilkanaście dużych firm m.in.: Betoniarnia Śmigiel, Autoryzowana Stacja Obsługi Ciągników Rolniczych „URPOL”, ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Przetwórnia owocowo-warzywna „Gil”, FKS Sp. z o.o. okucia okienne i drzwiowe, PH Usług Rolniczych „Śmigrol”, Firma Hoffmann-Polen zajmująca się produkcją sprężyn, czy SPA trudniąca się rozbiorem i przetwórstwem kurczaka.

Miasto i gmina jest zwodociągowanie, posiada rozdzielnię gazu ziemnego, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 2.700 m3na dobę (oddaną do eksploatacji 12 grudnia 2000 r.), przydomowe oczyszczalnie oraz kanalizację ogólnospławną

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych