fb

Informacje ogólne

Śmigiel jest gminą o charakterze rolniczym. Grunty pod uprawy rolne stanowią ponad 15 tys. ha. Dominują małe, prywatne gospodarstwa o powierzchni do 5 ha. Gospodarstwa powyżej 15 ha stanowią jedynie 12,2%. Są to m.in. rolnicze spółdzielnie produkcyjne w Spławiu i Morownicy oraz Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Chełkowie. Przeważają uprawy kukurydzy, rzepaku i zbóż ozimych, a także hodowla trzody chlewnej, bydła oraz produkcja warzyw.

Na obszarze Gminy działa kilkanaście dużych firm m.in.: Betoniarnia Śmigiel, Autoryzowana Stacja Obsługi Ciągników Rolniczych „URPOL”, ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Przetwórnia owocowo-warzywna „Gil”, FKS Sp. z o.o. okucia okienne i drzwiowe, PH Usług Rolniczych „Śmigrol”, Firma Hoffmann-Polen zajmująca się produkcją sprężyn, czy SPA trudniąca się rozbiorem i przetwórstwem kurczaka.

Miasto i gmina jest zwodociągowanie, posiada rozdzielnię gazu ziemnego, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 2.700 m3na dobę (oddaną do eksploatacji 12 grudnia 2000 r.), przydomowe oczyszczalnie oraz kanalizację ogólnospławną.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych