fb Wirtualny spacer
01 lipca 2024

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śmigiel na lata 2024-2033

OGŁOSZENIE

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śmigiel na lata 2024-2033

Burmistrz Śmigla, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śmigiel na lata 2024-2033.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 7 sierpnia 2024 r. w postaci:

1.  Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:

-   na stronie internetowej Gminy Śmigiel: https://www.smigiel.pl/

-   na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.smigiel.pl/

-   w formie papierowej w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel pok. 11.

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

-   drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mtomaszewska@smigiel.pl

-   drogą korespondencyjną na adres: Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

-   bezpośrednio do Urzędu Miejskiego Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel w, pokoju nr 11, w godzinach pracy Urzędu.

2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/wsVpECNrce

3. Spotkania konsultacyjnego w formie stacjonarnej z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 lipca 2024 r. od  godz. 09:00 do godz. 10:00 w Centrum Kultury w Śmiglu, ul. T. Kościuszki 20 64-030 Śmigiel, Sala Klubowa.

Uwagi do projektu Programu można składać do dnia 7 sierpnia 2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego Śmigla.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.smigiel.pl/ i stronie https://www.smigiel.pl/ oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel:

·         formularz zgłaszania uwag,

·         projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śmigiel na lata 2024-2033 wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych