Facebook
Youtube realizowane projekty

Lista zwycięskich zadań

Lista zwycięskich zadań do realizacji w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok przedstawia się następująco:

Osiedle 1

Remont nawierzchni chodnika na ul. Kędzierskiego – etap II

Osiedle 2

Zagospodarowanie placu przy ulicy Kraszewskiego – etap I

Osiedle 3

Zakup sprzętu przeciwpowodziowego na Osiedle nr III

Osiedle 4

Rozwój zaplecza rekreacyjno-sportowego na terenie Osiedla nr IV.