Facebook
Youtube realizowane projekty

Lista zwycięskich zadań na rok 2018

Lista zwycięskich zadań do realizacji w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok:

 

Osiedle nr I

Zadanie nr 1: Remont nawierzchni chodnika na ul. Kędzierskiego

 

Osiedle nr II

Zadanie nr 3: Remont nawierzchni części chodnika na ul. Gen. Sikorskiego

 

Osiedle nr III

Zadanie nr 2: Zagospodarowanie przejścia łączącego ul. Północną z ul. Kościuszki

 

Osiedle nr IV

Zadanie nr 1: Rozwój zaplecza rekreacyjno – sportowego na terenie Osiedla nr IV – etap II