Facebook
Youtube

Harmonogram

Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego w Śmiglu
na rok 2018:


- do 26 września 2017 r.:
Zebrania mieszkańców osiedli.
Terminy zebrań dla poszczególnych osiedli zostaną podane w sposób zwyczajowo przyjęty przez przewodniczących zarządów oraz na stronie www.budzetobywatelski.smigiel.pl.


- od 2 do 6 października 2017 r. (w godzinach pracy Urzędu):
Składanie przez mieszkańców Śmigla wniosków o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim w Urzędzie Miejskim Śmigla.


- od 9 do 13 października 2017 r. :
Weryfikacja wniosków.

- od 16 do 19 października 2017 r. (w godz. od 8:00 do 18:00):
Głosowanie na zadania.
Głosowanie dla mieszkańców każdego z osiedli odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim Śmigla.

- 23 października 2017 r.:
Ogłoszenie zwycięskich zadań.