Facebook
Youtube realizowane projekty

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Śmiglu

WSR.6840.33.2016.RSZ                                                                          Śmigiel, 06.08.2018 r.

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Śmiglu, przeprowadzonego w dniu 27 lipca 2018 roku w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego nr 6

1.      Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona
w Śmiglu przy ul. Stefana Batorego, oznaczona nr geod. 1441/4 o powierzchni
0.0653 ha, zapisana w księdze wieczystej PO1K/00029013/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosiła 20.000,- zł.
Osoby dopuszczone do uczestniczenia w przetargu:
      - do uczestniczenia w przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości dopuszczono jedną osobę.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 20.250,-zł.
W wyniku przetargu przedmiotową nieruchomość gruntową, zabudowaną nabyli:
Hanna i Bogumił Landzwojczak zam. w Śmiglu.

 

Z up. Burmistrza Śmigla

Zastępca Burmistrza

/-/ Marcin Jurga