fb Wirtualny spacer
17 stycznia 2023

Nabór deklaracji w ramach inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 OGŁOSZENIE

NABÓR DEKLARACJI W RAMACH INWENTARYZACJI FOLII ROLNICZYCH
I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

 

Burmistrz Śmigla informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Śmigiel wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym, zainteresowani rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne na terenie Gminy Śmigiel winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk deklaracji znajduje się poniżej. W wersji papierowej można go pobrać w Urzędzie Miejskim Śmigla pok. 12.

Sposób składania informacji: Urząd Miejski Śmigla pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel osobiście lub pocztą do dnia 10.02.2023 r. włącznie.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione we wniosku.

 

 Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak

 

 

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych