fb Wirtualny spacer
02 kwietnia 2020

PUP w Kościanie ogłasza nabór wniosków w spr. udzielania ze środków Funduszu Pracy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielania ze środków Funduszu Pracy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej określonej w art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w następujący sposób:

·   włożenie, w zaklejonej kopercie, do skrzynki podawczej umieszczonej  
w wejściu głównym do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie przy ul. Ks Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8 lub,

·   przesyłając pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu lub,

·   w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl).

Z informacjami dotyczącymi zasad i warunków udzielenia pomocy w formie pożyczki można zapoznać się na stronie https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Z ww. strony  można pobrać także wniosek dot. udzielenia pożyczki.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
w Kościanie:

- Pani Aleksandra Budzik – tel. 65 512-10-55 wew. 274,

- Pani Violetta Szymańska – tel. 65 512-10-55 wew. 258,

- Pani Danuta Nowak – tel. 65 512-10-55 wew. 272.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych