07 stycznia 2021

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie muszą rozliczyć się z dotacji

Wnioski KGW o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września 2020 r. Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tys. złotych – w zależności od liczby członków. 5051 kół otrzymało pomoc w wysokości 3 tys. zł,
4012 – w wysokości 4 tys. zł, a 334 koła – w wysokości 5 tys. zł. W sumie blisko 9,4 tys. KGW otrzymało prawie 32,9 mln zł. Najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w województwach: wielkopolskim – 1430, lubelskim – 1219
i mazowieckim – 1193.

Zgodnie z prawem, dotacje dla KGW mogły zostać wydane na realizację zadań nałożonych na koła w ustawie, czyli na:

prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej;
reprezentowanie środowiska kobiet wiejskich przed administracją.
Do końca ubiegłego roku KGW miały czas na wydanie pieniędzy otrzymanych z Agencji. Teraz pora na złożenie sprawozdania. Należy to zrobić do końca stycznia br. w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca działania KGW.

Więcej informacji (w tym wzory sprawozdań) na stronie: www.arimr.gov.pl

i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
Eu baner Eu baner Eu baner