fb Wirtualny spacer
27 lutego 2023

Gmina Śmigiel rozpoczyna realizację projektu pn. „Pływanie moje nowe hobby” - informacje o naborze dzieci

Informacja dla rodziców uczniów klas III 

Gmina Śmigiel rozpoczyna realizację projektu pn. „Pływanie moje nowe hobby” (Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”).

W roku 2023 Gmina Śmigiel posiada środki na pokrycie kosztów nauki dla 90 uczniów klas III, co stanowi niecałe 50% wszystkich uczniów z klas III. Ze środków Gminy Śmigiel oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki zostaną sfinansowane wejście na basen oraz instruktor. Kurs trwać będzie 20 godzin lekcyjnych w „bloku” po 2 godziny lekcyjne (10 spotkań).

Zajęcia odbywać się będą na basenie w Kościanie, w soboty. Rodzice muszą samodzielnie przywieźć i odebrać dzieci z basenu. Poza tym nie ponoszą żadnych kosztów udziału dzieci w Programie. Instruktorzy nauki pływania to pracownicy pływalni. Założono utworzenie 6 grup, po 15 osób.

Planowany termin realizacji: od 11 marca 2023 r. do 20 maja 2023 r. (z wyłączeniem Wielkiej Soboty 08.04.2023 r.).

Zajęcia odbywać się będę w następujących terminach i godzinach:

Grupa I i II

Termin od 11 marca 2023 r.  do 20 maja 2023 r. (soboty).

Godziny: od 11:45 (zbiórka w holu na basenie w Kościanie) 13:45 (odbiór dziecka z holu basenowego).

Grupa III i IV 

Termin od 11 marca 2023 r.  do 20 maja 2023 r.(soboty).

Godziny: od 13:15 (zbiórka w holu na basenie w Kościanie) 15:15 (odbiór dziecka z holu basenowego).

Grupa V i VI 

Termin od 11 marca 2023 r.  do 20 maja 2023 r. (soboty).

Godziny: od 14:45 (zbiórka w holu na basenie w Kościanie) 16:45 (odbiór dziecka z holu basenowego).

 

Zapisy do grup przyjmują pracownice Urzędu Miejskiego Śmigla Monika Tomaszewska i Magdalena Grochowa pod nr telefonu 655186933, w godzinach pracy urzędu.

Zapisy uczniów klas III przyjmowane będą do 3 marca 2023 r. do godziny 14:00.  

Przyjmowane będą tylko indywidualne zgłoszenia. O zakwalifikowaniu do grupy zdecyduje kolejność zgłoszenia. W przypadku kiedy dziecko zostanie zakwalifikowane do grupy i z nieuzasadnionych przyczyn nie będzie uczestniczyło w zajęciach rodzic może zostać obciążony kosztami.

W przypadku braku chętnych dzieci z klas III  do programu będą mogli przystąpić uczniowie z klas II i I.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych