fb Wirtualny spacer
04 stycznia 2019

Komunikat dot. zaopiniowania Projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie

Burmistrz Śmigla zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) do wzięcia udziału w zaopiniowaniu Projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Śmigiel na rok 2019. Projekt programu znajduje się w tut. Urzędzie pokój nr 13. Uwagi do programu można zgłaszać w terminie do 25 stycznia 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych