fb
22 lutego 2021

Oświadczenie Burmistrza Śmigla ws. pożarów w Przysiece Polskiej

Oświadczenie

 

Organem posiadającym narzędzia do weryfikacji przyczyn pożarów w firmie Polcopper oraz kontroli prawidłowości funkcjonowania firmy Polcopper jest m.in. Policja, Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) czy też Urząd Marszałkowski.

Na każde zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia odorowego powstałego na skutek działań firmy Polcooper, Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak podejmowała konkretne działania.

  1. 12. 04.2019 roku pisemnie zwróciła się do prezesa spółki Polcopper, pana Piotra Rusieckiego o zaniechanie działań uciążliwych dla ludzi i środowiska związanych z działalnością spółki na terenie zakładu w Przysiece Polskiej przy ul. Przemysłowej 16 oraz przestrzeganie wszystkich zapisów zawartych w posiadanych decyzjach.
  2. Ponadto wspólnie z przedstawicielami Rady Miejskiej, radnym powiatowym Piotrem Błaszkowskim, radnym Krzysztofem Łącznym i sołtysem wsi Przysieka Polska Genowefą Łączną uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami spółki Polcopper, gdzie poruszono przedmiotowy problem. Spółka zapewniła, że przestrzega wszelkich reguł.
  3. Następnie 25.11.2020 roku, po anonimowym zgłoszeniu wysłano mail do WIOŚ Delegatura w Lesznie z prośbą o przeprowadzenie kontroli w zakresie działalności gospodarczej spółki Polcopper.
  4. Burmistrz Śmigla pozostaje nieustannie do dyspozycji mieszkańców i sołtysa Przysieki Polskiej. Włodarz wystosowała także prośbę, by oprócz zgłoszeń Gminy Śmigiel, sprawy kontroli zgłaszali również mieszkańcy bezpośrednio do WIOŚ w Poznaniu.
  5. Następnie 27.01.2021 r. przeprowadzono rozmowę z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Kościanie w zakresie pozwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów przez ww. spółkę. W rozmowie telefonicznej ustalono, że po zmianie ustawy o odpadach kompetencje przejął w tych zakresach Marszalek Województwa.
  6. Po pożarze 27.01.2021 r. wysłano maila do WIOŚ w sprawie podjęcia stosownych czynności kontrolnych wobec ww. zakładu. Do maila załączono link do zdjęć ze strony kościaniak.pl oraz udostępnione przez mieszkańca zdjęcia i film zakładu Polcopper.
  7. Po kolejnym pożarze 21.02.2021 r. firma Polcopper poprosiła o spotkanie z burmistrzem Śmigla, które odbyło się 22.02.2021 r. Na spotkaniu obecni byli również przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Wiesław Kasperski, zastępca burmistrza Śmigla Marcin Jurga, radny powiatowy Piotr Błaszkowski, rady Krzysztof Łączny oraz sołtys Przysieki Polskiej Genowefa Łączna. Firma poinformowała, że sprawa pożaru jest badana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz policję.
  8. Należy podkreślić, że burmistrz nie posiada kompetencji umożliwiających kontrolowanie firmy pod względem zanieczyszczania środowiska. Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców gminy Śmigiel burmistrz podjęła wszelkie możliwe działania mające na celu zminimalizować, a nawet zlikwidować powtarzającą się uciążliwość.

 

 

Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak

 

Śmigiel, 22.02.2021 r.

 

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
Eu baner Eu baner Eu baner