Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

15 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przyjęcie wyjaśnień Skarbnika i Burmistrza Śmigla dotyczących wykonania budżetu za 2017 rok.

3.      Zapoznanie się z opinią RIO odnośnie wykonania budżetu za 2017 rok.

4.      Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.

5.      Wolne głosy i wnioski.

6.      Zakończenie posiedzenia.

 

                                                             Przewodnicząca Komisji

                                                              /-/ Anna Jaworska