fb Wirtualny spacer
06 maja 2019

Zarządzenie dot. zmian w spr. ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr 54/19 Burmistrza Śmigla z dnia 06 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia 159/12 Burmistrza Śmigla z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 159/12 Burmistrza Śmigla z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych w § 1 dodany zostaje pkt 6, który otrzymuje brzmienie:

„ogródka gastronomicznego (miejsce parkingowe poza strefą płatnego
parkowania) -  0,10 zł/1 m2 za 1 dzień.”

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Śmigla

                                                                                                   /-/ Małgorzata Adamczak

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych