fb Wirtualny spacer
22 lutego 2023

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu założeń oraz prognozy oddziaływania na środowisko do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Śmigiel na lata 2022-2037

Burmistrz Śmigla zawiadamia:

Na podstawie Art. 39., Art. 40., Art. 54. Ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2022 poz. 1029) Burmistrz Śmigla zawiadamia:

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Śmigiel na lata 2022-2037”

oraz

„Prognozy oddziaływania na środowisko założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Śmigiel na lata 2022-2037”

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 22.02.2023 r. do 15.03.2023 r.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej: https://bip.smigiel.pl/obwieszczenie/3438/obwieszczenie-wzp-671-19-2022-msz

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych