Facebook
Youtube realizowane projekty

Możliwość zgłaszania grobów weteranów wojennych do ewidencji IPN

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych informuje,
że rodziny weteranów walk o wolność i niepodległość Polski
mogą zgłaszać groby weteranów do ewidencji Instytutu Pamięci Narodowej.

Po wpisaniu grobu do takiej ewidencji, zabronione jest zlikwidowanie takiego grobu
i możliwe jest uzyskanie dotacji na jego remont.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela śmigielskie koło Związku Kombatantów
w każdą środę w godzinach od 8:00 do 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miejskiego Śmigla.

Wzór wniosku oraz Ustawa o grobach weteranów walk o wolnośc i niepodległość Polski
stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Wniosek należy przesłać na adres: Instytut Pamięci Narodowej, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Pliki do pobrania: