fb Wirtualny spacer
22 listopada 2016

OPS informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego „Tęcza”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu przystąpił do realizacji projektu partnerskiego „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1.Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje do pobrania.

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych