Facebook
Youtube realizowane projekty

Informacja Koła Łowieckiego nr 104 „PTASZKOWO” o terminach polowań zbiorowych

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Śmigla na podstawie art. 42 ab. ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo Łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2033) w związku z zawiadomieniem Zarządu Koła Łowieckiego nr 104 „PTASZKOWO” podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych (na zwierzynę grubą, płową i drapieżniki). Polowania planowane są na dzień 18 grudnia 2018 roku  i 19 grudnia 2018 roku na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego 351 „REŃSKO”. Polowania odbywać się będą w godzinach od 7.30 do 16.30.

 

        

                                                                                                   Z up. Burmistrza Śmigla          

                                                                                                     Zastępca Burmistrza      

                                                                                                         /-/ Marcin Jurga