fb Wirtualny spacer
01 lutego 2024

Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej

29 stycznia 2024 r. Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Śmigla Ewy Mituła, w imieniu Gminy Śmigiel podpisały umowę z Województwem Wielkopolskim na realizację operacji pn. „Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej”.

Celem realizacji operacji jest  stworzenie w miejscowości Stara Przysieka Druga  odpowiednich warunków realizacji potrzeb rekreacyjnych, sportowych  poprzez budowę bieżni prostej 80 m oraz skoczni do skoku w dal 39 m.

Koszty operacji zaplanowano na kwotę 250 176,32 zł. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie ma wynieść 159.178,00 zł, lecz nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych