Facebook
Youtube realizowane projekty


Inwestycje

Nazwa Wartość inwestycji Wartość dofinansowania Rok Miejscowość
Budowa chodnika na ul. Leśnej 225 896.56 0 2020 Morownica
Odtworzenie rowów przy drodze 6150.00 0 2020 Spławie
Remont przepustu 3 075.00 0 2020 Koszanowo
Zakup i montaż gablot sołeckich 11 569.56 0 2020 Parsko, Nietążkowo, Stary Białcz, Morownica, Brońs
Zagospodarowanie skweru przy ul. Wasielewskiego 1 809.53 0 2020 Morownica
Przycięcie krzewów i odrostów dzrew w pasie drogowym drogi gminnej Bronikowo-Boguszyn 21 000.00 0 2020 Bronikowo
Przycięcie gałęzi drzew, krzewów i odrostów drzew w pasach drogowych dróg gminnych 10 000.00 0 2020 Machcin
Przycięcie gałęzi i krzewów w pasie drogi gminnej Spławie-Wonieść 15 610.32 0 2020 Spławie
Umocnienie skarp rowu na ul. Południowej w oraz przebudowa przepustu pod zjazdem 21 470.20 0 2020 Śmigiel
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Piaskowej w Przysiece Polskiej 24 846.00 0 2019/2020 Przysieka Polska
Montaż progów zwalniające na ulicach Polnej i Północnej w Śmiglu oraz w drodze Karśnice-Nowym Białczu 27 078.45 0 2020 Śmigiel, Nowy Białcz
Montaż słupków kilometrażowych 1 817.94 0 2020 Księginki
Wykonanie przepustu w pasie drogowym drogi gminnej Sierpowo-Olszewo 2 829.00 0 2020 Sierpowo
Wymiana odwodnienia liniowego na al. Bohaterów i ul. Kilińskiego 8 033.42 0 2020 Śmigiel
Wycinka krzewów i odrostów drzew w pasie dróg wewnętrznych gminnych 21 526.02 0 2020 Księginki
Remont chodnika na ul. Ogrodowej 21 285.95 0 2020 Śmigiel
Wycinka krzewów i odrostów drzew wzdłuż drogi N119 17 347.20 0.00 2020 Parsko/Żydowo
Budowa chodnika na ul. Kościuszki 19 950.78 0.00 2020 Śmigiel
Przebudowa ul. Bruszczewskiej 83 246.15 0.00 20019/2020 Koszanowo
Utwardzenie drogi gminnej 8376.03 0.00 2019 Parsko
Utwardzenie drogi gminnej 7897.98 0.00 2019 Glińsko
Wykonanie kanalizacji deszczowej 20000.00 0.00 2019 Wonieść
Wykonanie progów zwalniających na ul. Północnej 14711.05 0.00 2019 Śmigiel
Utwardzenie kruszywem terenu wzdłuż ul. Konopnickiej - parking przy szkole podstawowej 12300.00 0.00 2019 Śmigiel
Przebudowa ul. Witaszka 319077.76 78750.00 2019 Śmigiel
Przebudowa ul. Paderewskiego 1200000.00 0.00 2019 Śmigiel
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 50620.39 43259.99 2019 Gmina Śmigiel
Doposażenie świetlicy wiejskiej 5279.87 2520.00 2019 Robaczyn
Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 9225.00 4596.30 2019 Bronikowo, Czacz, Stara Przysieka Druga, Stare Boj
Wyposażenie dla jednostki OSP 30437.60 20000.00 2019 Śmigiel
Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Śmiglu - Szatnia na medal 196578.35 98200.00 2019 Śmigiel
Powstanie Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony 447867.42 50000.00 2019 Śmigiel
Zakup fortepianu dla Centrum Kultury w Śmiglu 70140.00 43895.00 2019 Śmigiel
Zakup sprzętu komputerowego dla szkoły filialnej w Wonieściu 14000.00 3500.00 2019 Wonieść
Zakup książek dla biblioteki w Bronikowie 5000.00 4000.00 2019 Bronikowo
Utwardzenie drogi gruntowej od ul. Osady do Krętej w Starym Bojanowie 24757.13 0.00 2019 Stare Bojanowo
Zakup niezbędnego wyposażenia dla jednostki OSP Śmigiel 30437.60 20000.00 2019 Śmigiel
Utwardzenie drogi gminnej w Żydowie 8145,32 0 2019 Żydowo
Utwardzenie odcinka drogi gminnej przy ul. Poprzecznej w Żegrówku 12777,24 0 2019 Żegrówko
Utwardzenie drogi gminnej w Żegrowie 7316.77 0 2019 Żegrowo
Utwardzenie drogi pomiędzy stawami w Starej Przysiece Drugiej 3877.58 0 2019 Stara Przysieka Druga
Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Poladowie 15000.00 0 2019 Poladowo
Odtworzenie rowu przy drodze gminnej w Nowym Białczu 8046,76 0 2019 Nowy Białcz
Utwardzenie ul. Poprzecznej w Nowej Wsi 8997.45 0 2019 Nowa Wieś
Zakup kostki na wykonanie chodnika w Karśnicach 12691.55 0 2019 Karśnice
Zakup kostki w celu utwardzenia placu przy świetlicy w Brońsku 5798.47 0 2019 Brońsko
Wykonanie chodnika na ul. Wiejskiej w Bronikowie - kolejny etap 22304.24 0 2019 Bronikowo
Utwardzenie drogi gminnej do lasu w Bielawach 11281.56 0 2019 Bielawy
Utwardzenie ul. Leśnej w Żegrówku 3 etap (ostatni) 35000.00 0 2019 Żegrówko
Odtworzenie i oczyszczenie rowu w pasie drogowym na ul. Polnej w Nowej Wsi oraz wykonanie przepustów 26887.80 0 2019 Nowa Wieś
Wykonanie i zamontowanie elementów ogrodzenia przy świetlicy 4010.00 0.00 2015 Nietążkowo
Wymiana opraw oświetlenia w budynku świetlicy 920.00 0.00 2015 Stara Przysieka Pierwsza
Wykonanie instalacji c.o. i stolarki drzwiowej oraz przeróbka instalacji elektrycznej w świetlicy 11685.00 0.00 2015 Glińsko
Wykonanie prac przy kanalizacji wewnętrznej w świetlicy 7380.00 0.00 2015 Bruszczewo
Malowanie pomieszczeń w świetlicy 700.10 0.00 2015 Morownica
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej Widziszewo - Wonieść 297 000,00 0.00 2014 Wonieść
Opracowanie dokumentacji projektowej 6396.00 0.00 2015 Nowa Wieś
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej Widziszewo - Gniewowo 402190.00 0.00 2015 Gniewowo
Rozbudowa świetlicy 60775.75 0.00 2015 Spławie
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej Śmigiel - Poladowo 220515.00 0.00 2015 Poladowo, Śmigiel
Wykonanie boiska 4806.00 0.00 2015 Stare Bojanowo
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę ciągu dróg powiatowych Nowa Wieś - Żegrówko - Karśnice 820000.00 0.00 2016 Nowa Wieś, Żegrówko, Karśnice
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Koszanowo - Stare Bojanowo 500000.00 0.00 2016 Koszanowo, Stare Bojanowo
Remont chodnika przy ul. Iwaszkiewicza 17493.11 0.00 2016 Śmigiel
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej Boguszyn - Bronikowo - Nietążkowo 6075000.00 0.00 2017/2018 Bronikowo, Nietążkowo
Montaż gabloty ogłoszeniowej 1568.25 0.00 2016 Wonieść
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na zadania drogowe dla dróg powiatowych na terenie Gminy Śmigiel 500000.00 0.00 2017 Gmina Śmigiel
Remont chodnika ul. Południowa 41916.15 0.00 2016 Śmigiel
Remont przystanku autobusowego 3490.00 0.00 2016 Parsko
Przebudowa ul. Krótkiej w Nietążkowie 375192.15 0 2019 Nietążkowo
Modernizacja drogi w Nadolniku 47232.00 0 2019
Wykonanie chodnika przy ul. Mierosławskiego 66980.97 0.00 2016 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Kościuszki w Śmiglu 381418.44 0 2019 Śmigiel
Remont chodnika przy ul. Kolejowej 65279.61 0.00 2016 Stare Bojanowo
Zakup parasola ogrodowego i ławostołów 2294.83 0.00 2017 Bielawy
Remont chodnika na ul. Sikorskiego 52836.75 0 2019 Śmigiel
Remont chodnika przy ul. Słowackiego 132268.22 0.00 2016 Śmigiel
Utrzymanie dróg gminnych 6000.00 0.00 2017 Bielawy
Remont chodnika na ul. Kędzierskiego 33491.28 0 2019 Śmigiel
Remont chodnika przy ul. Prusa 119064.51 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie chodnika na ul. Wiejskiej 15800.00 0.00 2017 Bronikowo
Remont chodnika w Starym Białczu 40147.20 0 2019 Stary Białcz
Wykonanie chodnika przy ul. Krasickiego 72083.69 0.00 2016 Śmigiel
Zakup stołów składanych 2000.00 0.00 2017 Bronikowo
Wykonanie rowu przy drodze gminnej w Machcinie 36408.00 0 2019 Machcin
Przebudowa ul. Polnej w Czaczu, ul. Dworskiej w Koszanowie, ul.Głównej w Bielawach 965541.20 123000.00 2016 Czacz, Koszanowo, Bielawy
Doposażenie świetlicy wiejskiej 2129.99 0.00 2017 Brońsko
Zakup karuzeli na plac zabaw 5000.00 0.00 2017 Brońsko
Montaż gablot na sołectwach 25405.65 0.0 2016 Gmina Śmigiel
Zakup kosiarki 10000.00 0.00 2017 Bruszczewo
Wykonanie dodatkowego chodnika na ul. Przysieckiej 4957.45 0.0 2016 Bruszczewo
Zakup ławek na wyposażenie świetlicy wiejskiej 1759.98 0.00 2017 Bruszczewo
Wykonanie uliczki z płyt chodnikowych (przy ul. Św. Wita na wysokości nr 9) 6913.08 0.00 2018 Śmigiel
Przebudowa ul. Świętego Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie 1547662.64 0.00 2016 Śmigiel, Koszanowo
Zakup kosy 2773.99 0.00 2017 Chełkowo
Przebudowa chodnika ul. Przysiecka 125856.77 0.00 2016 Bruszczewo
Zakup stołów i grilla oraz lampy solarnej 3921.02 0.00 2017 Chełkowo
Remont chodnika 21342.75 0.00 2016 Wonieść
Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej 3586.90 0.00 2017 Czacz
Przebudowa ul. Rudnickiego 339915.04 0,00 2018 Śmigiel
Przebudowa ul. Wyspiańskiego 416415.11 0.00 2016 Śmigiel
Zakup elementów siłowni napowietrznej 6100.00 0.00 2017 Czaczyk
Przebudowa ul. Ariańskiej 750540.02 0.00 2016 Śmigiel
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 2633.58 0.00 2017 Glińsko
Remont chodnika na ul. Farnej 37861.60 0.00 2016 Śmigiel
Zakup ławek na wyposażenie świetlicy wiejskiej 879.99 0.00 2017 Glińsko
Remont chodnika na ul. Południowej 41916.15 0.00 2016 Śmigiel
Remont nawierzchni na ul. Polnej 67588.00 0,00 2014 Śmigiel
Wykonanie chodnika na ul. Ojca św. Jana Pawła II 45924.57 0.00 2016 Śmigiel
Remont nawierzchni na ul. Południowej 34317.00 0,00 2014 Śmigiel
Wykonanie nawierzchni z trylinki ul. Kraszewskiego 41591.66 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie chodnika 14067.00 0,00 2014 Machcin
Skwer, ułożenie kostki brukowej 6663.19 0.00 2016 Stare Bojanowo
Zakup materiałów na nawierzchnię placu do gier i zabaw ulicznych 92393.66 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej 5865.69 0.00 2016 Stare Bojanowo
Przełożenie chodnika ul. Kościuszki – przejście do szkoły 21748.81 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie krawężników ulicznych ul. Ojca św. Jana Pawła II 16410.17 0.00 2016 Śmigiel
Projekt wiaty przy świetlicy 1499.98 0.00 2017 Gniewowo
Zakup kosiarki 5000.00 0.00 2017 Jezierzyce
Wykonanie utwardzenia płytami na ul. Łepkowicza 91208.00 0,00 2014 Śmigiel
Doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. w sprzęt AGD 2044.59 0.00 2017 Jezierzyce
Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, zakup lodówki i kuchni elektrycznej 6585.99 0.00 2017 Karmin
Remont przystanków autobusowych 4763.20 0.00 2016 Morownica, Jezierzyce, Parsko
Doposażenie świetlicy wiejskiej, m.in. zakup firan 2282.00 0.00 2017 Karmin
Wykonanie projektu na przebudowę parkingu na ul. Św. Wita 9840.00 0.00 2016 Śmigiel
Zakup krzeseł na salę wiejską 2500.00 0.00 2017 Karśnice
Wykonanie remontu schodów w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki przy posesji nr 9 1873.56 0.00 2016 Śmigiel
Zakup elementów wyposażenia placu zabaw 6150.00 0.00 2017 Karśnice
Wykonanie przejść dla pieszych w obrębie targowiska 8130.47 0.00 2016 Śmigiel
Zakup ławostołów 2400.00 0.00 2017 Karśnice
Remont cząstkowy ul. Leśnej 4443.41 0.00 2016 Nietążkowo
Doposażenie sali wiejskiej, m.in. kuchni 2118.11 0.00 2017 Karśnice
Wykonanie przejść dla pieszych na ul. Farnej 2583.00 0.00 2016 Śmigiel
Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie rekreacyjnym przy świetlicy 1450.00 0.00 2017 Koszanowo
Remont chodnika 7358.60 0.00 2016 Nadolnik
Remont chodnika na ul. Glinkowej 21468.96 0.00 2017 Koszanowo
Zakup krzeseł na salę wiejską 4800.00 0.00 2017 Poladowo
Wykonanie gablot informacyjnych 2459.34 0.00 2016 Czaczyk
Zakup i montaż sprzętu ochrony przeciwpożarowej 1588.57 0.00 2017 Księginki
Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej 8000.00 0.00 2017 Poladowo
Dostawa gruzu pod drogę gminną 8700.00 0.00 2017 Parsko
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 10963.69 0.00 2017 Przysieka Polska
Wykonanie chodnika przy sali wiejskiej 2543.64 0.00 2017 Przysieka Polska
Wykonanie chodnika na ul. Skarzyńskiego 41875.00 0,00 2014 Śmigiel
Projekt na wykonanie boiska sportowego 999.99 0.00 2017 Machcin
Wykonanie wiaty oraz stołu na skwerze przy drodze 5900.00 0.00 2016 Morownica
Zakup kosiarki 1100.01 0.00 2017 Morownica
Wykonanie przejścia z kostki brukowej do skweru 11628.04 0.00 2016 Stare Bojanowo
Ułożenie kostki brukowej wraz z towarem 4428.00 0.00 2017 Morownica
Remont chodnika na ul. Glinkowej 94511.28 0.00 2017 Koszanowo
Remont przepustu 1599.00 0.00 2016 Sierpowo
Wykonanie projektu dla ul. Krótkiej 10000.00 0.00 2017 Nietążkowo
Remont chodnika na ul. Glinkowej 139938.43 0.00 2018 Koszanowo
Remont przepustu 1230.00 0.00 2016 Zygmuntowo
Zakup kostki brukowej 1627.29 0.00 2017 Nietążkowo
Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego i projektu kanalizacji deszczowej na przebudowę ul. Leszczyńskiej 47970.00 0.00 2016 Śmigiel, Nietążkowo
Remont świetlicy wiejskiej 4489.44 0.00 2017 Nietążkowo
Wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej Karśnice-Nowy Białcz 17220.00 0.00 2016 Karśnice, Nowy Białcz
Zakup kosy 2849.00 0.00 2017 Nowa Wieś
Wykonanie parkingu na ul. Ojca Św. Jana Pawła II 32000.00 0.00 2016 Śmigiel
Zakup mebli kuchennych 2952.00 0.00 2017 Nowa Wieś
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Czaczyku 19680.00 0.00 2016 Czaczyk
Utwardzenie drogi trylinką 7901.18 0.00 2017 Nowa Wieś
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nietążkowo- Boguszyn oraz zakup map do celów projektowych 158916.00 0.00 2016 Nietążkowo, Boguszyn
Projekt wykonania placu zabaw 999.99 0.00 2017 Nowe Szczepankowo
Przebudowa drogi gminnej 662300.00 0.00 2016 Glińsko
Zakup parasoli ogrodowych 2741.86 0.00 2017 Nowy Białcz
Przebudowa targowiska 950000.00 0.00 2016 Śmigiel
Zakup i wykonanie ławostołów 3832.00 0.00 2017 Nowy Białcz
Budowa przepustu na rzece Samica 83700.00 0.00 2016 Czacz
Zakup elementów wyposażenia placu zabaw 5950.00 0.00 2017 Olszewo
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 19065.00 0.00 2016 Stara Przysieka Pierwsza
Wykonanie konstrukcji stalowej dla garażu 1450.00 0.00 2017 Olszewo
Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Morownickiej i ul. Wodnej 20295.00 0.00 2016 Śmigiel
Opracowanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego i ul. Konopnickiej 22140.00 0.00 2016 Śmigiel
Równanie dróg, ścinka poboczy 112301.60 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Utwardzenie dróg gruntowych kruszywem 144542.04 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Zakup oznakowania pionowego dróg 16856.65 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Odnowienie oznakowania pionowego dróg 32206.14 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 70690.12 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Zakup książek dla bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 18102.78 14480.00 2018 Śmigiel, Stara Przysieka Druga, Wonieść
Zakup wyposażenia komputerowego dla szkół "Aktywna Tablica" 67500.00 54000.00 2018 Stare Bojanowo, Bronikowo, Czacz, Stara Przysieka
Remont pomników Powstańców Wielkopolskich 87870.00 67000.00 2018 Śmigiel, Czacz
Budowa trybun na boisku sportowym w Śmiglu 355519.75 139192.08 2018 Śmigiel
Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu 230215.81 131716.83 2018/2019 Czacz
Wykonanie muralu 21450.00 10000.00 2018 Śmigiel
Instalacja systemu monitorowania jakości powietrza oraz zakup detektorów pomiaru pyłów 16904.70 8425.35 2018 Gmina Śmigiel
Zakup wyposażenia dla OSP - w celu likwidacji skutków awarii 61920.13 32000.00 2018 Śmigiel, Czacz, Stare Bojanowo, Bronikowo i Nietąż
Wykonanie ścieżki edukacyjnej 46281.00 43966.00 2018 Śmigiel
Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych dla OSP 84040.00 83199.60 2018 Śmigiel, Czacz, Stare Bojanowo, Bronikowo, Nietążk
Utwardzenie terenu przy świetlicy 15000.00 0.00 2017 Wonieść
Zamontowanie Ławki Niepodległości dla samorządów 48510,40 23261.76 2018 Koszanowo
Zakup stołów i ławek 2079.99 0.00 2017 Wonieść
Wykonanie części wiaty biesiadnej 11150.66 0.00 2017 Wydorowo
Zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu mieszkalnego w świetlicy wiejskiej na pomieszczenia biblioteki publicznej wraz z przebudową i budową podjazdu dla niepełnosprawnych w Nietążkowie 196003.45 122185.08 2017 Nietążkowo
Równanie i utwardzenie drogi gminnej 6100.00 0.00 2017 Zygmuntowo
Utrzymanie drogi gminnej 5533.77 0.00 2017 Żydowo
Zakup elementów wyposażenia dla terenu rekreacyjnego 1688.43 0.00 2017 Żegrowo
Zakup koszulek promujących sołectwo 500.00 0.00 2017 Żegrowo
Doposażenie placu zabaw oraz zakup ławek 10449.98 0.00 2017 Stara Przysieka Druga
Doposażenie świetlicy wiejskiej 6852.79 0.00 2017 Stara Przysieka Pierwsza
Zakup kosiarki 7360.00 0.00 2017 Stare Bojanowo
Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup szafy chłodniczej 7832.60 0,00 2017 Stare Bojanowo
Doposażenie świetlicy wiejskiej 5890.82 0,00 2017 Stary Białcz
Zakup i montaż elementów wyposażenia terenu rekreacyjnego 1450.00 0.00 2017 Stary Białcz
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w wym wyposażenia placu zabaw 13507.33 0.00 2017 Przysieka Polska
Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup krzeseł 5470.37 0.00 2017 Sierpowo
Zagospodarowanie przy świetlicy terenu rekreacyjnego 3443.38 0.00 2017 Sierpowo
Doposażenie świetlicy wiejskiej 3662.68 0.00 2017 Spławie
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym wykonanie projektu 8064.98 0.00 2017 Spławie
Utwardzenie drogi wzdłuż torów kolejowych od ul. Szkolnej do ul. Krętej 44882.70 0.00 2018 Stare Bojanowo
Odtworzenie i oczyszczenie rowów przydrożnych 16863.12 0.00 2018 Parsko
Położenie kostki brukowej 19137.53 0.00 2018 Bronikowo
Zakup stołów składanych 1600.00 0.00 2018 Bruszczewo
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na Placu Wojska Polskiego 18942.00 0,00 2014 Śmigiel
Wykonanie altany biesiadnej 4286.00 0.00 2018 Gniewowo
Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego blaszanego 1590.00 0.00 2018 Jezierzyce
Wykonanie chodnika na ul. Głównej 8823.29 0,00 2014 Stare Bojanowo
Zakup krzeseł do sali wiejskiej 8918.73 0.00 2018 Karmin
Budowa kanalizacji deszczowej 566649.00 0,00 2014 Poladowo
Zakup i montaż bramy 3818.08 0.00 2018 Machcin
Wykonanie chodnika na ul. Wierzbowej 7558.00 0,00 2014 Koszanowo
Zakup artykułów AGD i RTV do sali wiejskiej 1647.00 0.00 2018 Nowa Wieś
Wykonanie chodnika na ul. Polnej 7158.00 0,00 2014 Koszanowo
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni 1978.00 0.00 2018 Nowy Białcz
Remont chodnika na ul. Leszczyńskiej 21803.00 0,00 2014 Śmigiel
Zakup kosiarki do trawy 7999,99 0.00 2018 Olszewo
Remont ul. Kraszewskiego 36038.00 0,00 2014 Śmigiel
Zakup artykułów na wyposażenie sali wiejskiej 2868.40 0.00 2018 Poladowo
Skwer w Morownicy 11254.00 0,00 2014 Morownica
Pokrycie dachu sali wiejskiej papą 3500.00 0.00 2018 Przysieka Polska
Remont parkingu przy szkole 93961.00 0,00 2014 Stare Bojanowo
Montaż bramy na terenie rekreacyjnym 1722.00 0.00 2018 Sierpowo
Wykonanie chodnika 20442.00 0,00 2014 Przysieka Polska
Zakup kosiarki do trawy 1239.00 0.00 2018 Sierpowo
Wykonanie zatoki postojowej 46102.00 0,00 2014 Spławie
Zakup artykułów wyposażenia sali wiejskiej, w tym zmywarki 1750.74 0.00 2018 Spławie
Wykonanie chodnika 38198.00 0,00 2014 Wonieść
Zakup grilla 699.00 0.00 2018 Stara Przysieka Druga
Wykonanie projektu dla ul. Małej 93961.00 0,00 2014 Stare Bojanowo
Zakup 2 elementów na plac zabaw 9240.00 0.00 2018 Stare Bojanowo
Budowa oświetlenia na boisku wiejskim 15000.00 0.00 2018 Stare Bojanowo
Zakup krzeseł do sali wiejskiej 1528.40 0.00 2018 Stare Bojanowo
Zakup kosiarki do trawy 13000.00 0.00 2018 Wonieść
Ustawienie krawężników i ścieków 60360.04 0,00 2014 Wonieść
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5025.40 0.00 2018 Wonieść
Utwardzenie ul. Polnej 24501.00 0,00 2014 Czacz
Utwardzenie drogi gminnej 6807.84 0.00 2018 Żegrowo
Wykonanie chodnika na ul. Kilińskiego 114975.63 0,00 2014 Śmigiel
Zakup 2 bramek oraz równanie terenu rekreacyjnego 15320.00 0.00 2018 Śmigiel - Osiedle nr 4
Remont budynku wiejskiego 29939.92 0,00 2014 Spławie
Projekt Robaczyn na sportowo 4218.00 4218,00 2014 Robaczyn
Zakup wraz z montażem elementów placu zabaw 24753.12 15848.57 2014 Czacz
Budowa placu zabaw 8846.50 5167.68 2014 Żegrówko
Projekt „Nie” dla narzekania – „tak” dla działania 4939.43 4939.43 2014 Żegrówko
Projekt: Pięknieją Karśnice – budowa placu zabaw 10269.99 4542.00 2015 Karśnice
Budowa chodnika w Spławiu 77490.00 0.00 2019 Spławie
Projekt: Jak nas widza tak nas piszą – upiększanie terenu wokół świetlicy w Czaczu 7858.00 5397.00 2015 Czacz
Budowa chodnika na ul. Osady w Starym Bojanowie 43807.31 0.00 2019 Stare Bojanowo
Projekt: Aby było bezpieczniej 2000.00 2000.00 2015 Karśnice
Projekt Poladowo na sportowo 4840.00 4840.00 2015 Poladowo
Projekt: Aby „Łącznik” łączył 2000.00 2000.00 2015 Czaczyk
Remont Śmigielskich Wiatraków – kosztorys i naprawa dachu 16605.00 0,00 2015 Śmigiel
Remont kaplicy poewangelickiej - dokumentacja 12915.00 0,00 2015 Śmigiel
Montaż gabloty informacyjnej 1568.25 0,00 2015 Bronikowo
Remont ul. Kraszewskiego 29547.31 0,00 2015 Śmigiel
Wykonanie chodnika na ul. Polnej 14300.48 0,00 2015 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Krasickiego 65209.75 0,00 2015 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Matejki 11139.00 0,00 2015 Śmigiel
Wykonanie drenażu przy świetlicy 21894.00 0,00 2015 Brońsko
Remont chodnika na ul. Północnej 50466.72 0,00 2015 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Kwiatowej 59728.74 0,00 2015 Stare Bojanowo
Zakup materiałów drogowych 765194.69 0,00 2015 Gmina Śmigiel
Budowa chodnika i dobudowanie oświetlenia na ul. Przysieckiej – opracowanie dokumentacji 17712.00 0,00 2015 Bruszczewo
Remont ul. Południowej 23282.00 0,00 2015 Śmigiel
Naprawa elementów parku przy ul. Północnej i Pl. Wojska Polskiego 8683.44 0.00 2017 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Kwiatowej ul. Kościuszki 74939.00 0,00 2015 Śmigiel, Stare Bojanowo
Utwardzenie drogi gruntowej 4305.00 0.00 2017 Bruszczewo
Wykonanie ul. Małej 203950.00 0,00 2015 Stare Bojanowo
Plac rekreacji 8602.30 0.00 2017 Stare Bojanowo
Przebudowa ul. Polnej – projekt, zakup materiałów 32180.00 0,00 2015 Czacz
Utwardzenie drogi gruntowej 14145.00 0.00 2017 Wonieść
Budowa przepustu w Czaczu - opracowanie 17220.00 0,00 2015 Czacz
Dostawa wraz z montażem znaków aktywnych STOP na ul. Lipowej , ul. Kilińskiego 18450.00 0.00 2017 Śmigiel
Dofinansowanie ułożenia chodnika 4000.00 0,00 2015 Jezierzyce
Remont ul. Przemysłowej 68740.55 0,00 2015 Przysieka Polska
Utwardzenie drogi 4920.00 0.00 2017 Robaczyn
Remont ul. Iwaszkiewicza 280440.00 0,00 2015 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Leśna 36900.00 0.00 2017 Nietążkowo
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg 112594.20 0,00 2015 Machcin, Stara Przysieka Pierwsza
Wykonanie i montaż stojaków rowerowych ul.: Bohaterów, Konopnickiej 1992.60 0.00 2017 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Podgórnej 26059.01 0,00 2015 Śmigiel
Utwardzenie dróg gruntowych 7626.00 0.00 2017 Brońsko, Śmigiel ul. Kilińskiego, Machcin
Remont zjazdu z ul. Mickiewicza na ul. Zdrojową 11822.53 0,00 2015 Śmigiel
Utwardzenie drogi przy schronisku 861.00 0.00 2017 Śmigiel
Remont przepustów 10700.02 0,00 2015 Spławie
Utwardzenie dróg ul. Ogrodowa, Okrężna, Polna 30750.00 0.00 2017 Stare Bojanowo
Projekt budowlano – wykonawczy chodnika na ul. Kwiatowej 3690.00 0,00 2015 Stare Bojanowo
Utwardzenie dróg ul. Kręta 8610.00 0.00 2017 Śmigiel
Poszerzenie parkingu przed przedszkolem na ul. Leszczyńskiej 13862.96 0,00 2015 Śmigiel
Utwardzenie drogi ul Leśna zjazd na ul. Topolową 1476.00 0.00 2017 Nietążkowo
Wykonanie remontu chodnika na ul. Mostowej 7305.54 0,00 2015 Stare Bojanowo
Zakup i montaż 12 blokad parkingowych na targowisku 3786.95 0.00 2017 Śmigiel
Opracowanie projektu budowlanego na remont chodnika ul. Iwaszkiewicza 6000.00 0,00 2015 Śmigiel
Wykonanie przejścia dla pieszych 2448.61 0.00 2017 Stare Bojanowo
Wykonanie ścieku ul. Glinkowa 2065.82 0,00 2015 Koszanowo
Wykonanie przepustu 492.00 0.00 2017 Spławie
Montowanie blach we wjazdach 10654.88 0.00 2015 Poladowo
Wykonanie studni chłonnej na ul. Akacjowej 3075.00 0.00 2017 Nowa Wieś
Przebudowa studzienki kanalizacyjnej przy ul. Poprzecznej 3582.87 0.00 2015 Żegrówko
Montaż barier łańcuchowych 2253.50 0.00 2017 Bronikowo
Przebudowa studzienki kanalizacyjnej przy ul. Leśnej 1764.39 0.00 2015 Nietążkowo
Naprawa przepustu 1045.50 0.00 2017 Spławie
Odwodnienie drogi: wjazd do sanatorium 5197.13 0.00 2015 Wonieść
Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Bruszczewskiej 3663.62 0.00 2017 Przysieka Polska
Naprawa nawierzchni z trylinki ul. Młyńska 1183.51 0.00 2015 Śmigiel
Odmalowanie słupków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta 2701.73 0.00 2017 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Paderewskiego 6150.00 0.00 2017 Śmigiel
Odmalowanie oznakowania poziomego 66185.00 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie wjazdu do szkoły przy ul. Mierosławskiego 3934.77 0.00 2017 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Krótką 947.00 0.00 2017 Nietążkowo
Wymiana szyb na przystanku na ul. Leszczyńskiej 822.87 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie nawierzchni – warstwy ścieralnej na drodze przy oczyszczalni 70005.54 0.00 2017 Koszanowo
Wykonanie drogi od ul. Ariańskiej do ul. Południowej 58321.19 0.00 2017 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Łukomskiego /Półwiejskiej 5154.56 0.00 2017 Śmigiel
Częściowe utwardzenie drogi 2336.75 0.00 2017 Parsko
Zakup ławek i koszy na teren przy targowisku 8323.00 0.00 2017 Śmigiel
Zakup płyt poliwęglanowych w celu zamontowania na przystanku 3700.05 0.00 2017 Poladowo
Wykonanie dodatkowego odwodnienia placu oraz podłączenia rynien przed świetlicą 14548.44 0.00 2017 Glińsko
Naprawa i montaż ławek i stołów przy świetlicy 7500.00 0.00 2017 Jezierzyce
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do świetlicy 13539.53 0.00 2017 Karmin
Malowanie pomieszczeń w świetlicy 5103.85 0.00 2017 Koszanowo
Cyklinowanie oraz lakierowanie podłogi w świetlicy 5000.00 0.00 2017 Nietążkowo
Wykonanie piłkochwytu przy boisku 6027.00 0.00 2017 Stare Bojanowo
Projekt: Praktyczna lekcja historii Gra Miejska w Śmiglu 6400.00 5400.00 2017 Gmina Śmigiel
Utwardzenie drogi w Bielawach 9818.92 0.00 2018 Bielawy
Wykonanie dalszej części chodnika na ul. Wiejskiej 19137.53 0.00 2018 Bronikowo
Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej 18065.01 0.00 2018 Nadolnik
Wykonanie chodnika w Glińsku 7999.92 0.00 2018 Glińsko
Zakup kruszywa na utwardzenie drogi w Machcinie 3000.00 0.00 2018 Machcin
Wykonanie chodnika w Nowym Białczu 6765.00 0.00 2018 Nowy Białcz
Zakup kruszywa na utwardzenie drogi w Parsku 10567.70 0.00 2018 Parsko
Utwardzenie odcinaka ul. Leśnej w Żegrówku 14414.04 0.00 2018 Żegrówko
Utwardzenie drogi gminnej w Żydowie 7372.66 0.00 2018 Żydowo
Przebudowa drogi Podśmigiel - Bronikowo 20000.00 0.00 2018 Gmina
Wykonanie i montaż stojaków rowerowych 3075.00 0.00 2018 Stare Bojanowo
Remont dwóch przystanków przy drodze krajowej w Wydorowie 14911.46 0.00 2018 Wydorowo
Umocnienie rowu na ul. Rolnej 10455.00 0.00 2018 Śmigiel
Przebudowa parkingu na ul. Jana Pawła II 28007.10 0.00 2018 Śmigiel
Wykonanie przepustu pod drogą 3300.00 0.00 2018 Bronikowo
Budowa parkingu przy przedszkolu w Żegrówku 31656,36 0,00 2017 Żegrówko
Przebudowa ul. Krótkiej w Starym Bojanowie 136465.66 0.00 2018 Stare Bojanowo
Wykonanie chodnika na ul. Podgórze w Śmiglu 7686,27 0,00 2018 Śmigiel
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych przy ul. Słonecznej w Śmiglu 183639.00 0.00 2018 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Leśnej w Nietążkowie - pierwszy etap 6888,00 0,00 2018 Nietążkowo
Zakup desek na wykonanie ławki przy świetlicy 2011.05 0.00 2015 Morownica
Zakup stołów z ławkami do świetlicy 579.99 0.00 2015 Karśnice
Konserwacja elementów drewnianych na placu zabaw 1350.00 0.00 2015 Koszanowo
Remont wiatraka - Serwacego 66897.57 0.00 2017 Śmigiel
Remont chodnika przy ul .Kościuszki 164099.11 0.00 2015 Śmigiel
Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Południowej 38410.02 0.00 2015 Śmigiel
Remont dachu na budynku harcówki 50000.00 0.00 2015 Śmigiel
Docieplanie dachu nad wc i wymiana drzwi w świetlicy 3488.00 0.00 2015 Stara Przysieka Pierwsza
Remont łazienki w świetlicy 2300.00 0.00 2015 Spławie
Wykonanie chodnika na ul. Dworskiej 15250,77 0 2018 Koszanowo
Wykonanie stojaków na ubrania z montażem w świetlicy 1320.00 0.00 2015 Nowe Szczepankowo
Wykonanie zjazdu na ul. Wiatrakową 9432.26 0,00 2018 Śmigiel
Ułożenie kostki przed świetlicą 3493.20 0.00 2015 Gniewowo
Montaż słupków elastycznych i azylu dla pieszych na ul. Kościańskiej 14384.85 0.00 2018 Śmigiel
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy 2868.21 0.00 2015 Wonieść
Wykonanie i montaż 2 ławek w parku im. Barbary Chłapowskiej w Koszanowie 1202.35 0.00 2018 Koszanowo
Wykonanie placu zabaw 4593.63 0.00 2015 Olszewo
Dostawa i montaż stacji samoobsługowej do rowerów 13320.90 0.00 2018 Śmigiel, Stare Bojanowo, Czacz
Wykonanie placu zabaw 5749.99 0.0 2015 Karmin
Przetrasowanie drogi i odtworzenie rowu 12300.00 0.00 2018 Nadolnik
Budowa ścieżki edukacyjnej 46281.00 43966,00 2018 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji na budowę wiaty 750.00 0.00 2015 Nowa Wieś
Zakup materiałów budowlanych na inwestycje drogowe na drogach powiatowych 55235.17 0.00 2018 Machcin, Bronikowo, Stare Bojanowo, Jezierzyce
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy 10927.31 0.00 2015 Karśnice
Modernizacja przejść dla pieszych w Śmiglu w obrębie dojścia do Szkoły Podstawowej w Śmiglu 62550.00 50000.00 2018 Śmigiel
Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy 5634.00 0.00 2015 Sierpowo
Wykonanie chodnika na deptaku łączącym ul. Fechnera z ulicą Kościuszki 89076.49 0.00 2018 Śmigiel
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy 3257.04 0.00 2015 Poladowo
Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw 2500.00 0.00 2015 Wydorowo
Montaż klimatyzatora w świetlicy 8600.00 0.00 2015 Poladowo
Wykonanie 4 ławostołów 11582.15 0.00 2015 Żegrówko
Wykonanie wentylacji dachowej na budynku w świetlicy 1476.00 0.00 2015 Nowa Wieś
Wykonanie stołów do świetlicy 5790.00 0.00 2015 Czacz
Prace malarskie w świetlicy 13543.47 0.00 2016 Stare Bojanowo
Remont świetlicy 25136.53 0.00 2016 Stary Białcz
Remont świetlicy 18810.23 0.00 2016 Glińsko
Doposażenie kuchni w świetlicy 1567.00 0.00 2016 Glińsko
Doposażenie kuchni w świetlicy 1179.00 0.00 2016 Stara Przysieka Pierwsza
Zakup 2 szt. parasoli ogrodowych 2560.86 0.00 2016 Olszewo
Remont przystanku autobusowego 1478.11 0.00 2016 Bruszczewo
Zakup komody z lustrem do świetlicy 650.00 0.00 2016 Stary Białcz
Zakup odkurzacza i ekspresu do świetlicy 1689.00 0.00 2016 Koszanowo
Zakup rolet na okna w świetlicy 1038.10 0.00 2016 Glińsko
Zakup patelni elektrycznej 2640.00 0.00 2016 Jezierzyce
Zakup patelni elektrycznych do świetlic 11196.00 0.00 2016 Glińsko, Czacz, Stara Przysieka Pierwsza, Żegrówko
Zakup chłodziarki do świetlicy 1159.00 0.00 2016 Nietążkowo
Adaptacja mieszkania socjalnego na potrzeby biblioteki – mapy i dokumentacja techniczna 28689.60 0.00 2016 Nietążkowo
Modernizacja boiska sportowego – dokumentacja techniczna (oświetlenie boiska) 11685.00 0.00 2016 Śmigiel
Remont kaplicy poewangelickiej – remont dachu i naprawa gzymsów, inspektor nadzoru 97634.11 10000.00 2016 Śmigiel
Remont Wiatraka „Pankracy” – prace konserwatorskie i remontowe oraz inspektor nadzoru 105620.68 15000.00 2016 Śmigiel
Nietążkowo wieś na „TAK”- doposażenie sali wiejskiej w Nietążkowie w sprzęt w celu prowadzenia działań edukacyjnych, integracyjnych i promocyjnych 4538.70 2269.35 2016 Nietążkowo
Dobudowa wiaty biesiadnej do budynku świetlicy wiejskiej 73398.05 30000.00 2016 Nowa Wieś
Zakup firan na wyposażenie świetlicy 1078.51 0.00 2016 Nowe Szczepankowo
Zakup okapu do kuchni w świetlicy 269.95 0.00 2016 Stara Przysieka Pierwsza
Zakup rolet materiałowych na okna do świetlicy 1952.00 0.00 2016 Czacz
Zakup firan do świetlicy 1765.00 0.00 2016 Sierpowo
Montaż nagłośnienia w świetlicy 549.00 0.00 2016 Wonieść
Utrzymanie zieleni przy drogach 39244.50 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Zakup materiałów na budowę placu zabaw 2427.06 0.00 2016 Brońsko
Remont wnętrz biblioteki w Centrum Kultury 300000.00 0.00 2017 Śmigiel
Montaż klimatyzatora w świetlicy 10600.00 0.00 2016 Poladowo
Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Starym Bojanowie 41820.00 0.00 2017
Wymiana osprzętu elektrycznego w świetlicy 1200.00 0.00 2016 Poladowo
Przebudowa drogi gminnej Huby II 1394544.38 116250.00 30 listopada 2017 Stara Przysieka Pierwsza
Wymiana grzejnika , tapetowanie, montaż regału w świetlicy 1196.00 0.00 2016 Spławie
Remont ul. Witaszka 200716.01 0.00 2017 Śmigiel
Montaż szafy gospodarczej w świetlicy 701.10 0.00 2016 Nowa Wieś
Przebudowa drogi 7786.28 0.00 2017 Nowa Wieś
Wykonanie blatów kuchennych w świetlicy 705.00 0.00 2016 Karśnice
Zjazd do szkoły 34148.49 0.00 2017 Bronikowo
Montaż rynien na obiekcie wigwamu 1105.00 0.00 2016 Karśnice
Położenie dywanika na drodze do oczyszczalni 217 mb 88000.00 0.00 2017 Śmigiel
Naprawa kotła gazowego w świetlicy 1476.00 0.00 2016 Stare Bojanowo
Przebudowa chodnika i schodów ul. Zdrojowa 25035.01 0.00 2017 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw 999.99 0.00 2016 Stary Białcz
Budowa parkingu na Al. Bohaterów oraz deptaku 120000.00 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie instalacji zasilających na budowę placu zabaw 600.01 0.00 2016 Przysieka Polska
Budowa parkingu na ul. Św. Wita 176219.49 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy 2500.00 0.00 2016 Machcin
Przebudowa ul. Ariańskiej 154731.59 0.00 2017 Śmigiel
Zakup elementów placu zabaw 38500.00 0.00 2016 11 miejscowości (nazwy w opisie)
Przebudowa drogi gminnej 256521.50 0.00 2017 Glińsko
Wykonanie ławostołów 4000.00 0.00 2016 Żegrówko
Przebudowa drogi Nowy Białcz-Karśnice 1678977.00 1317148.00 2017 Nowy Białcz - Karśnice
Wymiana drzwi w świetlicy 1870.00 0.00 2016 Bruszczewo
Adaptacja mieszkania socjalnego na potrzeby biblioteki – koszty prac budowlanych , instalacji, wyposażenia 196003.45 145000.00 2017 Nietążkowo
Montaż furtki na placu zabaw 900.00 0.00 2016 Czacz
Modernizacja boiska sportowego w Śmiglu 373009,99 172500.00 2017 Śmigiel
Wykonanie oświetlenia wokół świetlicy 1000.00 0.00 2016 Karmin
Kaplica poewangelicka – naprawa tynków wewnętrznych z odtworzeniem okna prezbiterium, naprawa posadzki , okien, drzwi, schodów , balkonów , elewacji i instalacji elektrycznej, koszty ogrzewania gazowego, inspektor nadzoru 189107.95 0.00 2017 Śmigiel
Remont przystanku i malowanie ławek przy świetlicy 1095.22 0.00 2016 Glińsko
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu: Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną 6286282.71 4260526.44 2016/2017 Śmigiel
Opracowanie projektu placu zabaw 1999.98 0.00 2016 Brońsko, Gniewowo
Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu (mapy dla celów opiniodawczych+ dokumentacja) 7516.25 0.00 2016/2017 Czacz
Wykonanie posadzki w świetlicy 30424.19 0.00 2016 Brońsko
Budowa trybun na stadionie w Śmiglu – wykonanie map do celów opiniodawczych, mapa do celów projektowo-budowlanych 7024.25 0.00 2016/2017 Śmigiel
Remont kominka w świetlicy 8300.00 0.00 2016 Morownica
Remont nawierzchni na ul. Ojca św. Jana Pawła II 184500.00 0.00 2016 Śmigiel
Montaż pieca c.o. w świetlicy 10000.00 0.00 2016 Glińsko
Budowa kanalizacji sanitarnej 2294852.42 0.00 2016 Bronikowo, Glińsko
Montaż pieca c.o. w świetlicy 6350.00 0.00 2016 Karśnice
Zakup i montaż szafy chłodniczej w świetlicy 5445.21 0.00 2016 Sierpowo
Remont kuchni i wc w świetlicy 6478.11 0.00 2016 Nowa Wieś
Przyłączenie instalacji elektrycznej do budynku w świetlicy 4651.10 0.00 2016 Przysieka Polska
Wykonanie prac remontowych w świetlicy 27060.00 0.00 2016 Spławie
Doposażenie placów zabaw 12550.01 0.00 2016 Gniewowo, Karmin
Renowacja podłogi sali wiejskiej 10158.45 0.00 2016 Karśnice
Ogrodzenie placu zabaw 1389.63 0.00 2016 Brońsko
Zakup stołu do kuchni w świetlicy 1080.00 0.00 2015 Robaczyn
Wykonanie płotu betonowego przy sali wiejskiej 6418.14 0.00 2015 Nietążkowo
Posadzenie krzewów ozdobnych przed świetlicą 750.00 0.00 2015 Czacz
Wymiana okien w świetlicy 1357.92 0.00 2015 Machcin
Doposażenie placu zabaw 2200.00 0.00 2015 Koszanowo
Doposażenie placu zabaw 3800.00 0.00 2015 Wydorowo
Zakup stołów do świetlicy 1559.98 0.00 2015 Stary Białcz
Zakup kosiarki 1015.99 0.00 2015 Karmin
Zakup rolet do świetlicy 1185.00 2015 2015 Nietążkowo
Zakup pieca do kuchni w świetlicy 1199.00 0.00 2015 Bronikowo
Zakup telewizora do świetlicy z uchwytem 1579.00 0.00 2015 Spławie
Zakup ławek na wyposażenie placów zabaw 2899.97 0.00 2015 Parsko, Machcin
Montaż bujaka i huśtawki do placu zabaw 2300.00 0.00 2015 Parsko
Zakup kosiarki 3200.00 0.00 2015 Robaczyn
Zakup zestawu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy 1890.00 0.00 2015 Spławie
Montaż piłkochwytów na boisku 1206.63 0.00 2015 Olszewo
Zakup krzeseł do świetlicy 4485.00 0.00 2015 Bronikowo
Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw 5022.40 0.00 2015 Żegrówko
Zakup rolet do świetlicy 1000.00 0,00 2015 Żegrówko
Zakup namiotu 3620.00 0.00 2015 Chełkowo
Zakup drabiny do świetlicy 1017.00 0.00 2015 Sierpowo
Zakup gablot wolnostojących 4483,35 0.00 2015 Koszanowo, Stare Bojanowo, Karśnice
Remonty przystanków autobusowych 42315.79 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Utrzymanie zieleni przy drogach 21797.34 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 32302.05 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Odnowienie oznakowania poziomego dróg 28303.85 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Zakup oznakowania pionowego dróg 20316.28 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Utwardzenie dróg gruntowych kruszywem 336597.74 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Równanie dróg – ścinka poboczy 117863.11 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Zakup kostki brukowej i krawężników 24800.00 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie przejazdu ul. Kilińskiego 11384.25 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie kratki ściekowej – ul. Leśna 2706.00 0.00 2015 Morownica
Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej 7250.46 0.00 2015 Morownica
Wykonanie studni chłonnej odpływu w ul. Akacjowej 3690.00 0.00 2015 Nowa Wieś
Wykonanie i montaż stojaków rowerowych 14999.97 0.00 2015 Śmigiel
Naprawa kanalizacji deszczowej 11967.90 0.00 2015 Stare Bojanowo
Wykonanie odwodnienia przy parkingu Urzędu Miejskiego 1617.63 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie przejścia dla pieszych przy przedszkolu – ul. Leszczyńska 7022.69 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie drenażu chodnika na ul. Podgórnej 968.50 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie przepustu w drodze 615.00 0.00 2015 Wydorowo
Wykonanie przełożenia chodnika 4463.78 0.00 2015 Glińsko
Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie parkingu na ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1845.00 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie połączenia drogi betonowej z gruntową na ulicach Paderewskiego i Winnickiej 11555.24 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie odwodnienia ścieku 526.00 0.00 2015 Poladowo
Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej gruntowej 28162.08 0.00 2015 Nowy Białcz
Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie przepustu 1000.00 0.00 2015 Parsko
Opracowanie projektu budowlanego na przejazd przez tory – wjazd na działkę gminną przy ul. Staszica i Kilińskiego 4311.15 0.00 2015 Śmigiel
Montaż kratki ściekowej w drodze przy świetlicy 898.55 0.00 2015 Robaczyn
Montaż gablot 5711.14 0.00 2015 Machcin, Żegrowo
Renowacja słupków wokół targowiska 2249.15 0.00 2015 Śmigiel
Suma 42 522 234,37 7 440 175,46