fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Remont świetlicy wiejskiej 54 000.83 37 888.00 2021 Spławie
Budowa chodnika na ul. Leśnej - opracowanie dokumentacji oraz zakup części materiałów 21 361.41 0.00 2021 Morownica
Remont podłogi w sali wiejskiej 12 592.54 0.00 2021 Jezierzyce
Zakup gablot sołeckich 5 596.50 0.00 2021 Bruszczewo, Jezierzyce, Koszanowo, Żegrówko
Utwardzenie ścieżki do placu zabaw 12 359.81 0.00 2021 Czacz
Remont elewacji budynku przy stadionie 16 198.88 0.00 2021 Śmigiel
Remont przepustu 18 501.99 0.00 2021 Robaczyn
Remont chodnika na ul. Sikorskiego 39 975.92 0.00 2021 Śmigiel
Montaż platformy przyschodowej w budynku OPS 72 850.00 23 166.50 2021 Śmigiel
Przebudowa ul. Bruszczewskiej 145 326.87 0.00 2021/2022 Koszanowo
Przebudowa przepustu pod drogą gminną 53 524.43 0.00 2021 Parsko
Przebudowa ul. Dworcowej 371 009.39 0.00 2021 Stare Bojanowo
Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Poladowo - Morownica 2 845 359.00 1 797 744.00 2020/2021 Poladowo, Morownica
Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa 12 879.00 0.00 2021 Stara Przysieka Druga
Zakup traktora - kosiarki na potrzeby sołectwa 12 000.00 0.00 2021 Stare Bojanowo
Budowa odcinka chodnika na ul. Wiejskiej 30 631.31 0.00 2021 Bronikowo
Modernizacja stadionu miejskiego 939 962.53 300 000.00 2021 Śmigiel
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 418 077.00 110 625.00 2021 Parsko
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: plac zabaw z elementami skateparku 79 930.09 0.00 2020/2021 Śmigiel
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: Deptak edukacyjno-rekreacyjny 30 324.79 0.00 2021 Śmigiel
Zmiana sposobu ogrzewania z kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny w budynku Zespołu Szkół 140 904.86 22 533.84 2021 Stare Bojanowo
Budowa odcinka chodnika na ul. Przysieckiej 19 999.80 0.00 2021 Bruszczewo
Oznakowanie i doposażenie tras rowerowych - Śmigielska Pętla Wschodnia i Śmigielska Pętla zachodnia 27 518.72 13 750.00 2021 Gmina Śmigiel
Budowa odcinka chodnika 19 979.51 0.00 2021 Poladowo
Remont nawierzchni jezdni przy ul. Południowej 30 491.70 0.00 2021 Śmigiel
Zakup i montaż wiat przystankowych 22 386.00 0.00 2021 Czacz, Jezierzyce, Zygmuntowo
Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy ul. Północnej 23 370.00 0.00 2021 Śmigiel
Budowa dojścia do toalet na stadionie miejskim 18 462.30 0.00 2021 Śmigiel
Remont (częściowy) muru cmentarza poewangelickiego w Śmiglu 64 379.31 30 296.00 2021 Śmigiel
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej 61 559.98 0.00 2021 Śmigiel
Remont pomieszczeń sanitariatów klubu sportowego Pogoń Śmigiel 201 475.29 99 800.00 2021 Śmigiel
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Al. Czereśniowa) - ETAP II 100 567.88 0,00 2021 Olszewo
Przebudowa ul. Południowej - budowa chodnika 149 743.96 0.00 2021 Śmigiel
Przebudowa ul. Słowackiego 445 542.78 437 349.72 2021 Śmigiel
Przebudowa drogi gminnej 437 581.81 0.00 2021 Karśnice
Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej 20 0674.50 0.00 2021 Czaczyk
Przebudowa ul. Słowackiego w Śmiglu 445 542.78 437 349.72 2021 Śmigiel
Utwardzenie odcinka drogi gminnej 9 573.80 0.00 2020 Żydowo
Utwardzenie odcinka drogi gminnej - ul. Poprzeczna 13 103.93 0.00 2020 Żegrówko
Utwardzenie odcinka drogi gminnej 8 367.94 0.00 2020 Żegrowo
Zakup i montaż gabloty sołeckiej 2 143.28 0.00 2020 Wydorowo
Utwardzenie dróg gminnych wewnętrznych 10 721.42 0.00 2020 Stara Przysieka Druga
Budowa odcinka chodnika na drodze gminnej 19 847.37 0.00 2020 Poladowo
Zakup kostki brukowej na potrzeby sołectwa 18 746.38 0.00 2020 Nowa Wieś
Utwardzenie ul. Nowej 22 819.76 0.00 2020 Morownica
Utwardzenie odcinka drogi gminnej 9 999.41 0.00 2020 Księginki
Zakup kostki brukowej na potrzeby sołectwa 10 979.68 0.00 2020 Karśnice
Odtworzenie rowów i utwardzenie odcinka drogi gminnej 8 406.56 0.00 2020 Glińsko
Budowa odcinka chodnika na ul. Przysieckiej 20 844.81 0.00 2020 Bruszczewo
Wykonanie dokumentacji projektowej na: "Przebudowę ul. Poprzecznej, Łąkowej, Miodowej w Starym Bojanowie 23 554,50 0.00 2020 Stare Bojanowo
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych