fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Budowa chodnika na ul. Osady w Starym Bojanowie 43807.31 0.00 2019 Stare Bojanowo
Budowa chodnika w Spławiu 77490.00 0.00 2019 Spławie
Zamontowanie Ławki Niepodległości dla samorządów 48510,40 23261.76 2018 Koszanowo
Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych dla OSP 84040.00 83199.60 2018 Śmigiel, Czacz, Stare Bojanowo, Bronikowo, Nietążk
Wykonanie ścieżki edukacyjnej 46281.00 43966.00 2018 Śmigiel
Zakup wyposażenia dla OSP - w celu likwidacji skutków awarii 61920.13 32000.00 2018 Śmigiel, Czacz, Stare Bojanowo, Bronikowo i Nietąż
Zakup książek dla bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 18102.78 14480.00 2018 Śmigiel, Stara Przysieka Druga, Wonieść
Zakup wyposażenia komputerowego dla szkół "Aktywna Tablica" 67500.00 54000.00 2018 Stare Bojanowo, Bronikowo, Czacz, Stara Przysieka
Remont pomników Powstańców Wielkopolskich 87870.00 67000.00 2018 Śmigiel, Czacz
Budowa trybun na boisku sportowym w Śmiglu 355519.75 139192.08 2018 Śmigiel
Wykonanie muralu 21450.00 10000.00 2018 Śmigiel
Instalacja systemu monitorowania jakości powietrza oraz zakup detektorów pomiaru pyłów 16904.70 8425.35 2018 Gmina Śmigiel
Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu 230215.81 131716.83 2018/2019 Czacz
Budowa ścieżki edukacyjnej 46281.00 43966,00 2018 Śmigiel
Wykonanie chodnika na deptaku łączącym ul. Fechnera z ulicą Kościuszki 89076.49 0.00 2018 Śmigiel
Modernizacja przejść dla pieszych w Śmiglu w obrębie dojścia do Szkoły Podstawowej w Śmiglu 62550.00 50000.00 2018 Śmigiel
Zakup materiałów budowlanych na inwestycje drogowe na drogach powiatowych 55235.17 0.00 2018 Machcin, Bronikowo, Stare Bojanowo, Jezierzyce
Przetrasowanie drogi i odtworzenie rowu 12300.00 0.00 2018 Nadolnik
Dostawa i montaż stacji samoobsługowej do rowerów 13320.90 0.00 2018 Śmigiel, Stare Bojanowo, Czacz
Wykonanie i montaż 2 ławek w parku im. Barbary Chłapowskiej w Koszanowie 1202.35 0.00 2018 Koszanowo
Montaż słupków elastycznych i azylu dla pieszych na ul. Kościańskiej 14384.85 0.00 2018 Śmigiel
Utwardzenie drogi gminnej w Żydowie 7372.66 0.00 2018 Żydowo
Utwardzenie drogi w Bielawach 9818.92 0.00 2018 Bielawy
Wykonanie dalszej części chodnika na ul. Wiejskiej 19137.53 0.00 2018 Bronikowo
Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej 18065.01 0.00 2018 Nadolnik
Wykonanie chodnika w Glińsku 7999.92 0.00 2018 Glińsko
Zakup kruszywa na utwardzenie drogi w Machcinie 3000.00 0.00 2018 Machcin
Wykonanie chodnika w Nowym Białczu 6765.00 0.00 2018 Nowy Białcz
Zakup kruszywa na utwardzenie drogi w Parsku 10567.70 0.00 2018 Parsko
Utwardzenie odcinaka ul. Leśnej w Żegrówku 14414.04 0.00 2018 Żegrówko
Przebudowa drogi Podśmigiel - Bronikowo 20000.00 0.00 2018 Gmina
Wykonanie i montaż stojaków rowerowych 3075.00 0.00 2018 Stare Bojanowo
Remont dwóch przystanków przy drodze krajowej w Wydorowie 14911.46 0.00 2018 Wydorowo
Umocnienie rowu na ul. Rolnej 10455.00 0.00 2018 Śmigiel
Przebudowa parkingu na ul. Jana Pawła II 28007.10 0.00 2018 Śmigiel
Wykonanie przepustu pod drogą 3300.00 0.00 2018 Bronikowo
Przebudowa ul. Krótkiej w Starym Bojanowie 136465.66 0.00 2018 Stare Bojanowo
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych przy ul. Słonecznej w Śmiglu 183639.00 0.00 2018 Śmigiel
Remont wiatraka - Serwacego 66897.57 0.00 2017 Śmigiel
Pokrycie dachu sali wiejskiej papą 3500.00 0.00 2018 Przysieka Polska
Zakup i montaż bramy 3818.08 0.00 2018 Machcin
Zakup artykułów na wyposażenie sali wiejskiej 2868.40 0.00 2018 Poladowo
Zakup kosiarki do trawy 7999,99 0.00 2018 Olszewo
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni 1978.00 0.00 2018 Nowy Białcz
Zakup artykułów AGD i RTV do sali wiejskiej 1647.00 0.00 2018 Nowa Wieś
Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego blaszanego 1590.00 0.00 2018 Jezierzyce
Zakup stołów składanych 1600.00 0.00 2018 Bruszczewo
Wykonanie altany biesiadnej 4286.00 0.00 2018 Gniewowo
Położenie kostki brukowej 19137.53 0.00 2018 Bronikowo
Zakup krzeseł do sali wiejskiej 8918.73 0.00 2018 Karmin
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych