fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Przebudowa parkingu na ul. Jana Pawła II 28007.10 0.00 2018 Śmigiel
Wykonanie przepustu pod drogą 3300.00 0.00 2018 Bronikowo
Przebudowa ul. Krótkiej w Starym Bojanowie 136465.66 0.00 2018 Stare Bojanowo
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych przy ul. Słonecznej w Śmiglu 183639.00 0.00 2018 Śmigiel
Remont wiatraka - Serwacego 66897.57 0.00 2017 Śmigiel
Położenie kostki brukowej 19137.53 0.00 2018 Bronikowo
Zakup stołów składanych 1600.00 0.00 2018 Bruszczewo
Wykonanie altany biesiadnej 4286.00 0.00 2018 Gniewowo
Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego blaszanego 1590.00 0.00 2018 Jezierzyce
Zakup krzeseł do sali wiejskiej 8918.73 0.00 2018 Karmin
Zakup i montaż bramy 3818.08 0.00 2018 Machcin
Zakup artykułów AGD i RTV do sali wiejskiej 1647.00 0.00 2018 Nowa Wieś
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni 1978.00 0.00 2018 Nowy Białcz
Zakup kosiarki do trawy 7999,99 0.00 2018 Olszewo
Zakup artykułów na wyposażenie sali wiejskiej 2868.40 0.00 2018 Poladowo
Pokrycie dachu sali wiejskiej papą 3500.00 0.00 2018 Przysieka Polska
Montaż bramy na terenie rekreacyjnym 1722.00 0.00 2018 Sierpowo
Zakup kosiarki do trawy 1239.00 0.00 2018 Sierpowo
Zakup artykułów wyposażenia sali wiejskiej, w tym zmywarki 1750.74 0.00 2018 Spławie
Zakup grilla 699.00 0.00 2018 Stara Przysieka Druga
Zakup 2 elementów na plac zabaw 9240.00 0.00 2018 Stare Bojanowo
Budowa oświetlenia na boisku wiejskim 15000.00 0.00 2018 Stare Bojanowo
Zakup krzeseł do sali wiejskiej 1528.40 0.00 2018 Stare Bojanowo
Zakup kosiarki do trawy 13000.00 0.00 2018 Wonieść
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5025.40 0.00 2018 Wonieść
Utwardzenie drogi gminnej 6807.84 0.00 2018 Żegrowo
Zakup 2 bramek oraz równanie terenu rekreacyjnego 15320.00 0.00 2018 Śmigiel - Osiedle nr 4
Zakup elementów wyposażenia dla terenu rekreacyjnego 1688.43 0.00 2017 Żegrowo
Zakup koszulek promujących sołectwo 500.00 0.00 2017 Żegrowo
Doposażenie placu zabaw oraz zakup ławek 10449.98 0.00 2017 Stara Przysieka Druga
Doposażenie świetlicy wiejskiej 6852.79 0.00 2017 Stara Przysieka Pierwsza
Zakup kosiarki 7360.00 0.00 2017 Stare Bojanowo
Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup szafy chłodniczej 7832.60 0,00 2017 Stare Bojanowo
Doposażenie świetlicy wiejskiej 5890.82 0,00 2017 Stary Białcz
Zakup i montaż elementów wyposażenia terenu rekreacyjnego 1450.00 0.00 2017 Stary Białcz
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w wym wyposażenia placu zabaw 13507.33 0.00 2017 Przysieka Polska
Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup krzeseł 5470.37 0.00 2017 Sierpowo
Zagospodarowanie przy świetlicy terenu rekreacyjnego 3443.38 0.00 2017 Sierpowo
Doposażenie świetlicy wiejskiej 3662.68 0.00 2017 Spławie
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym wykonanie projektu 8064.98 0.00 2017 Spławie
Utwardzenie terenu przy świetlicy 15000.00 0.00 2017 Wonieść
Zakup stołów i ławek 2079.99 0.00 2017 Wonieść
Wykonanie części wiaty biesiadnej 11150.66 0.00 2017 Wydorowo
Równanie i utwardzenie drogi gminnej 6100.00 0.00 2017 Zygmuntowo
Utrzymanie drogi gminnej 5533.77 0.00 2017 Żydowo
Wykonanie uliczki z płyt chodnikowych (przy ul. Św. Wita na wysokości nr 9) 6913.08 0.00 2018 Śmigiel
Przebudowa ul. Rudnickiego 339915.04 0,00 2018 Śmigiel
Wykonanie chodnika na ul. Dworskiej 15250,77 0 2018 Koszanowo
Wykonanie zjazdu na ul. Wiatrakową 9432.26 0,00 2018 Śmigiel
Utwardzenie drogi wzdłuż torów kolejowych od ul. Szkolnej do ul. Krętej 44882.70 0.00 2018 Stare Bojanowo
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych