fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Wykonanie progów zwalniających na ul. Północnej 14711.05 0.00 2019 Śmigiel
Wykonanie kanalizacji deszczowej 20000.00 0.00 2019 Wonieść
Utwardzenie drogi gminnej 7897.98 0.00 2019 Glińsko
Utwardzenie drogi gminnej 8376.03 0.00 2019 Parsko
Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 9225.00 4596.30 2019 Bronikowo, Czacz, Stara Przysieka Druga, Stare Boj
Doposażenie świetlicy wiejskiej 5279.87 2520.00 2019 Robaczyn
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 50620.39 43259.99 2019 Gmina Śmigiel
Wyposażenie dla jednostki OSP 30437.60 20000.00 2019 Śmigiel
Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Śmiglu - Szatnia na medal 196578.35 98200.00 2019 Śmigiel
Zakup książek dla biblioteki w Bronikowie 5000.00 4000.00 2019 Bronikowo
Zakup sprzętu komputerowego dla szkoły filialnej w Wonieściu 14000.00 3500.00 2019 Wonieść
Zakup fortepianu dla Centrum Kultury w Śmiglu 70140.00 43895.00 2019 Śmigiel
Powstanie Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony 447867.42 50000.00 2019 Śmigiel
Utwardzenie drogi gruntowej od ul. Osady do Krętej w Starym Bojanowie 24757.13 0.00 2019 Stare Bojanowo
Zakup niezbędnego wyposażenia dla jednostki OSP Śmigiel 30437.60 20000.00 2019 Śmigiel
Utwardzenie drogi gminnej do lasu w Bielawach 11281.56 0 2019 Bielawy
Wykonanie chodnika na ul. Wiejskiej w Bronikowie - kolejny etap 22304.24 0 2019 Bronikowo
Zakup kostki w celu utwardzenia placu przy świetlicy w Brońsku 5798.47 0 2019 Brońsko
Zakup kostki na wykonanie chodnika w Karśnicach 12691.55 0 2019 Karśnice
Utwardzenie ul. Poprzecznej w Nowej Wsi 8997.45 0 2019 Nowa Wieś
Odtworzenie rowu przy drodze gminnej w Nowym Białczu 8046,76 0 2019 Nowy Białcz
Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Poladowie 15000.00 0 2019 Poladowo
Utwardzenie drogi pomiędzy stawami w Starej Przysiece Drugiej 3877.58 0 2019 Stara Przysieka Druga
Utwardzenie drogi gminnej w Żegrowie 7316.77 0 2019 Żegrowo
Utwardzenie odcinka drogi gminnej przy ul. Poprzecznej w Żegrówku 12777,24 0 2019 Żegrówko
Utwardzenie drogi gminnej w Żydowie 8145,32 0 2019 Żydowo
Przebudowa ul. Krótkiej w Nietążkowie 375192.15 0 2019 Nietążkowo
Modernizacja drogi w Nadolniku 47232.00 0 2019
Remont chodnika na ul. Kościuszki w Śmiglu 381418.44 0 2019 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Sikorskiego 52836.75 0 2019 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Kędzierskiego 33491.28 0 2019 Śmigiel
Remont chodnika w Starym Białczu 40147.20 0 2019 Stary Białcz
Wykonanie rowu przy drodze gminnej w Machcinie 36408.00 0 2019 Machcin
Odtworzenie i oczyszczenie rowu w pasie drogowym na ul. Polnej w Nowej Wsi oraz wykonanie przepustów 26887.80 0 2019 Nowa Wieś
Utwardzenie ul. Leśnej w Żegrówku 3 etap (ostatni) 35000.00 0 2019 Żegrówko
Budowa chodnika w Spławiu 77490.00 0.00 2019 Spławie
Budowa chodnika na ul. Osady w Starym Bojanowie 43807.31 0.00 2019 Stare Bojanowo
Zakup wyposażenia dla OSP - w celu likwidacji skutków awarii 61920.13 32000.00 2018 Śmigiel, Czacz, Stare Bojanowo, Bronikowo i Nietąż
Wykonanie ścieżki edukacyjnej 46281.00 43966.00 2018 Śmigiel
Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych dla OSP 84040.00 83199.60 2018 Śmigiel, Czacz, Stare Bojanowo, Bronikowo, Nietążk
Zamontowanie Ławki Niepodległości dla samorządów 48510,40 23261.76 2018 Koszanowo
Zakup książek dla bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 18102.78 14480.00 2018 Śmigiel, Stara Przysieka Druga, Wonieść
Zakup wyposażenia komputerowego dla szkół "Aktywna Tablica" 67500.00 54000.00 2018 Stare Bojanowo, Bronikowo, Czacz, Stara Przysieka
Remont pomników Powstańców Wielkopolskich 87870.00 67000.00 2018 Śmigiel, Czacz
Budowa trybun na boisku sportowym w Śmiglu 355519.75 139192.08 2018 Śmigiel
Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu 230215.81 131716.83 2018/2019 Czacz
Wykonanie muralu 21450.00 10000.00 2018 Śmigiel
Instalacja systemu monitorowania jakości powietrza oraz zakup detektorów pomiaru pyłów 16904.70 8425.35 2018 Gmina Śmigiel
Budowa ścieżki edukacyjnej 46281.00 43966,00 2018 Śmigiel
Montaż słupków elastycznych i azylu dla pieszych na ul. Kościańskiej 14384.85 0.00 2018 Śmigiel
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych