fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Projekt: Pięknieją Karśnice – budowa placu zabaw 10269.99 4542.00 2015 Karśnice
Projekt: Jak nas widza tak nas piszą – upiększanie terenu wokół świetlicy w Czaczu 7858.00 5397.00 2015 Czacz
Projekt: Aby było bezpieczniej 2000.00 2000.00 2015 Karśnice
Projekt Poladowo na sportowo 4840.00 4840.00 2015 Poladowo
Projekt: Aby „Łącznik” łączył 2000.00 2000.00 2015 Czaczyk
Remont Śmigielskich Wiatraków – kosztorys i naprawa dachu 16605.00 0,00 2015 Śmigiel
Remont kaplicy poewangelickiej - dokumentacja 12915.00 0,00 2015 Śmigiel
Montaż gabloty informacyjnej 1568.25 0,00 2015 Bronikowo
Remont ul. Kraszewskiego 29547.31 0,00 2015 Śmigiel
Wykonanie chodnika na ul. Polnej 14300.48 0,00 2015 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Krasickiego 65209.75 0,00 2015 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Matejki 11139.00 0,00 2015 Śmigiel
Wykonanie drenażu przy świetlicy 21894.00 0,00 2015 Brońsko
Remont chodnika na ul. Północnej 50466.72 0,00 2015 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Kwiatowej 59728.74 0,00 2015 Stare Bojanowo
Zakup materiałów drogowych 765194.69 0,00 2015 Gmina Śmigiel
Budowa chodnika i dobudowanie oświetlenia na ul. Przysieckiej – opracowanie dokumentacji 17712.00 0,00 2015 Bruszczewo
Remont ul. Południowej 23282.00 0,00 2015 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Kwiatowej ul. Kościuszki 74939.00 0,00 2015 Śmigiel, Stare Bojanowo
Wykonanie ul. Małej 203950.00 0,00 2015 Stare Bojanowo
Przebudowa ul. Polnej – projekt, zakup materiałów 32180.00 0,00 2015 Czacz
Budowa przepustu w Czaczu - opracowanie 17220.00 0,00 2015 Czacz
Dofinansowanie ułożenia chodnika 4000.00 0,00 2015 Jezierzyce
Remont ul. Przemysłowej 68740.55 0,00 2015 Przysieka Polska
Remont ul. Iwaszkiewicza 280440.00 0,00 2015 Śmigiel
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg 112594.20 0,00 2015 Machcin, Stara Przysieka Pierwsza
Remont chodnika na ul. Podgórnej 26059.01 0,00 2015 Śmigiel
Remont zjazdu z ul. Mickiewicza na ul. Zdrojową 11822.53 0,00 2015 Śmigiel
Remont przepustów 10700.02 0,00 2015 Spławie
Projekt budowlano – wykonawczy chodnika na ul. Kwiatowej 3690.00 0,00 2015 Stare Bojanowo
Poszerzenie parkingu przed przedszkolem na ul. Leszczyńskiej 13862.96 0,00 2015 Śmigiel
Wykonanie remontu chodnika na ul. Mostowej 7305.54 0,00 2015 Stare Bojanowo
Opracowanie projektu budowlanego na remont chodnika ul. Iwaszkiewicza 6000.00 0,00 2015 Śmigiel
Wykonanie ścieku ul. Glinkowa 2065.82 0,00 2015 Koszanowo
Montowanie blach we wjazdach 10654.88 0.00 2015 Poladowo
Przebudowa studzienki kanalizacyjnej przy ul. Poprzecznej 3582.87 0.00 2015 Żegrówko
Przebudowa studzienki kanalizacyjnej przy ul. Leśnej 1764.39 0.00 2015 Nietążkowo
Odwodnienie drogi: wjazd do sanatorium 5197.13 0.00 2015 Wonieść
Naprawa nawierzchni z trylinki ul. Młyńska 1183.51 0.00 2015 Śmigiel
Zakup krzeseł do świetlicy 4485.00 0.00 2015 Bronikowo
Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw 5022.40 0.00 2015 Żegrówko
Zakup rolet do świetlicy 1000.00 0,00 2015 Żegrówko
Zakup namiotu 3620.00 0.00 2015 Chełkowo
Zakup drabiny do świetlicy 1017.00 0.00 2015 Sierpowo
Zakup gablot wolnostojących 4483,35 0.00 2015 Koszanowo, Stare Bojanowo, Karśnice
Remonty przystanków autobusowych 42315.79 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Utrzymanie zieleni przy drogach 21797.34 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 32302.05 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Odnowienie oznakowania poziomego dróg 28303.85 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Zakup oznakowania pionowego dróg 20316.28 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych