fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Zakup odkurzacza i ekspresu do świetlicy 1689.00 0.00 2016 Koszanowo
Zakup rolet na okna w świetlicy 1038.10 0.00 2016 Glińsko
Zakup patelni elektrycznej 2640.00 0.00 2016 Jezierzyce
Zakup patelni elektrycznych do świetlic 11196.00 0.00 2016 Glińsko, Czacz, Stara Przysieka Pierwsza, Żegrówko
Zakup chłodziarki do świetlicy 1159.00 0.00 2016 Nietążkowo
Adaptacja mieszkania socjalnego na potrzeby biblioteki – mapy i dokumentacja techniczna 28689.60 0.00 2016 Nietążkowo
Modernizacja boiska sportowego – dokumentacja techniczna (oświetlenie boiska) 11685.00 0.00 2016 Śmigiel
Remont kaplicy poewangelickiej – remont dachu i naprawa gzymsów, inspektor nadzoru 97634.11 10000.00 2016 Śmigiel
Remont Wiatraka „Pankracy” – prace konserwatorskie i remontowe oraz inspektor nadzoru 105620.68 15000.00 2016 Śmigiel
Nietążkowo wieś na „TAK”- doposażenie sali wiejskiej w Nietążkowie w sprzęt w celu prowadzenia działań edukacyjnych, integracyjnych i promocyjnych 4538.70 2269.35 2016 Nietążkowo
Dobudowa wiaty biesiadnej do budynku świetlicy wiejskiej 73398.05 30000.00 2016 Nowa Wieś
Zakup firan na wyposażenie świetlicy 1078.51 0.00 2016 Nowe Szczepankowo
Zakup okapu do kuchni w świetlicy 269.95 0.00 2016 Stara Przysieka Pierwsza
Zakup rolet materiałowych na okna do świetlicy 1952.00 0.00 2016 Czacz
Zakup firan do świetlicy 1765.00 0.00 2016 Sierpowo
Montaż nagłośnienia w świetlicy 549.00 0.00 2016 Wonieść
Utrzymanie zieleni przy drogach 39244.50 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Zakup materiałów na budowę placu zabaw 2427.06 0.00 2016 Brońsko
Remont wnętrz biblioteki w Centrum Kultury 300000.00 0.00 2017 Śmigiel
Montaż klimatyzatora w świetlicy 10600.00 0.00 2016 Poladowo
Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Starym Bojanowie 41820.00 0.00 2017
Wymiana osprzętu elektrycznego w świetlicy 1200.00 0.00 2016 Poladowo
Przebudowa drogi gminnej Huby II 1394544.38 116250.00 30 listopada 2017 Stara Przysieka Pierwsza
Wymiana grzejnika , tapetowanie, montaż regału w świetlicy 1196.00 0.00 2016 Spławie
Remont ul. Witaszka 200716.01 0.00 2017 Śmigiel
Montaż szafy gospodarczej w świetlicy 701.10 0.00 2016 Nowa Wieś
Przebudowa drogi 7786.28 0.00 2017 Nowa Wieś
Wykonanie blatów kuchennych w świetlicy 705.00 0.00 2016 Karśnice
Zjazd do szkoły 34148.49 0.00 2017 Bronikowo
Montaż rynien na obiekcie wigwamu 1105.00 0.00 2016 Karśnice
Położenie dywanika na drodze do oczyszczalni 217 mb 88000.00 0.00 2017 Śmigiel
Naprawa kotła gazowego w świetlicy 1476.00 0.00 2016 Stare Bojanowo
Przebudowa chodnika i schodów ul. Zdrojowa 25035.01 0.00 2017 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw 999.99 0.00 2016 Stary Białcz
Budowa parkingu na Al. Bohaterów oraz deptaku 120000.00 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie instalacji zasilających na budowę placu zabaw 600.01 0.00 2016 Przysieka Polska
Budowa parkingu na ul. Św. Wita 176219.49 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy 2500.00 0.00 2016 Machcin
Przebudowa ul. Ariańskiej 154731.59 0.00 2017 Śmigiel
Zakup elementów placu zabaw 38500.00 0.00 2016 11 miejscowości (nazwy w opisie)
Przebudowa drogi gminnej 256521.50 0.00 2017 Glińsko
Wykonanie ławostołów 4000.00 0.00 2016 Żegrówko
Przebudowa drogi Nowy Białcz-Karśnice 1678977.00 1317148.00 2017 Nowy Białcz - Karśnice
Wymiana drzwi w świetlicy 1870.00 0.00 2016 Bruszczewo
Adaptacja mieszkania socjalnego na potrzeby biblioteki – koszty prac budowlanych , instalacji, wyposażenia 196003.45 145000.00 2017 Nietążkowo
Montaż furtki na placu zabaw 900.00 0.00 2016 Czacz
Modernizacja boiska sportowego w Śmiglu 373009,99 172500.00 2017 Śmigiel
Wykonanie oświetlenia wokół świetlicy 1000.00 0.00 2016 Karmin
Kaplica poewangelicka – naprawa tynków wewnętrznych z odtworzeniem okna prezbiterium, naprawa posadzki , okien, drzwi, schodów , balkonów , elewacji i instalacji elektrycznej, koszty ogrzewania gazowego, inspektor nadzoru 189107.95 0.00 2017 Śmigiel
Remont przystanku i malowanie ławek przy świetlicy 1095.22 0.00 2016 Glińsko
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych