fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu: Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną 6286282.71 4260526.44 2016/2017 Śmigiel
Opracowanie projektu placu zabaw 1999.98 0.00 2016 Brońsko, Gniewowo
Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu (mapy dla celów opiniodawczych+ dokumentacja) 7516.25 0.00 2016/2017 Czacz
Wykonanie posadzki w świetlicy 30424.19 0.00 2016 Brońsko
Budowa trybun na stadionie w Śmiglu – wykonanie map do celów opiniodawczych, mapa do celów projektowo-budowlanych 7024.25 0.00 2016/2017 Śmigiel
Remont kominka w świetlicy 8300.00 0.00 2016 Morownica
Remont nawierzchni na ul. Ojca św. Jana Pawła II 184500.00 0.00 2016 Śmigiel
Montaż pieca c.o. w świetlicy 10000.00 0.00 2016 Glińsko
Budowa kanalizacji sanitarnej 2294852.42 0.00 2016 Bronikowo, Glińsko
Montaż pieca c.o. w świetlicy 6350.00 0.00 2016 Karśnice
Zakup i montaż szafy chłodniczej w świetlicy 5445.21 0.00 2016 Sierpowo
Remont kuchni i wc w świetlicy 6478.11 0.00 2016 Nowa Wieś
Przyłączenie instalacji elektrycznej do budynku w świetlicy 4651.10 0.00 2016 Przysieka Polska
Wykonanie prac remontowych w świetlicy 27060.00 0.00 2016 Spławie
Doposażenie placów zabaw 12550.01 0.00 2016 Gniewowo, Karmin
Renowacja podłogi sali wiejskiej 10158.45 0.00 2016 Karśnice
Ogrodzenie placu zabaw 1389.63 0.00 2016 Brońsko
Wykonanie wiaty oraz stołu na skwerze przy drodze 5900.00 0.00 2016 Morownica
Wykonanie przejścia z kostki brukowej do skweru 11628.04 0.00 2016 Stare Bojanowo
Remont przepustu 1599.00 0.00 2016 Sierpowo
Remont przepustu 1230.00 0.00 2016 Zygmuntowo
Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego i projektu kanalizacji deszczowej na przebudowę ul. Leszczyńskiej 47970.00 0.00 2016 Śmigiel, Nietążkowo
Wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej Karśnice-Nowy Białcz 17220.00 0.00 2016 Karśnice, Nowy Białcz
Wykonanie parkingu na ul. Ojca Św. Jana Pawła II 32000.00 0.00 2016 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Czaczyku 19680.00 0.00 2016 Czaczyk
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nietążkowo- Boguszyn oraz zakup map do celów projektowych 158916.00 0.00 2016 Nietążkowo, Boguszyn
Przebudowa drogi gminnej 662300.00 0.00 2016 Glińsko
Przebudowa targowiska 950000.00 0.00 2016 Śmigiel
Budowa przepustu na rzece Samica 83700.00 0.00 2016 Czacz
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 19065.00 0.00 2016 Stara Przysieka Pierwsza
Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Morownickiej i ul. Wodnej 20295.00 0.00 2016 Śmigiel
Opracowanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego i ul. Konopnickiej 22140.00 0.00 2016 Śmigiel
Równanie dróg, ścinka poboczy 112301.60 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Utwardzenie dróg gruntowych kruszywem 144542.04 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Zakup oznakowania pionowego dróg 16856.65 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Odnowienie oznakowania pionowego dróg 32206.14 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 70690.12 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Wykonanie i zamontowanie elementów ogrodzenia przy świetlicy 4010.00 0.00 2015 Nietążkowo
Wymiana opraw oświetlenia w budynku świetlicy 920.00 0.00 2015 Stara Przysieka Pierwsza
Wykonanie instalacji c.o. i stolarki drzwiowej oraz przeróbka instalacji elektrycznej w świetlicy 11685.00 0.00 2015 Glińsko
Wykonanie prac przy kanalizacji wewnętrznej w świetlicy 7380.00 0.00 2015 Bruszczewo
Malowanie pomieszczeń w świetlicy 700.10 0.00 2015 Morownica
Opracowanie dokumentacji projektowej 6396.00 0.00 2015 Nowa Wieś
Rozbudowa świetlicy 60775.75 0.00 2015 Spławie
Wykonanie boiska 4806.00 0.00 2015 Stare Bojanowo
Remont chodnika przy ul. Iwaszkiewicza 17493.11 0.00 2016 Śmigiel
Montaż gabloty ogłoszeniowej 1568.25 0.00 2016 Wonieść
Remont chodnika ul. Południowa 41916.15 0.00 2016 Śmigiel
Remont przystanku autobusowego 3490.00 0.00 2016 Parsko
Wykonanie chodnika przy ul. Mierosławskiego 66980.97 0.00 2016 Śmigiel
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych