fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Koszanowo - Stare Bojanowo 500000.00 0.00 2016 Koszanowo, Stare Bojanowo
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej Boguszyn - Bronikowo - Nietążkowo 6075000.00 0.00 2017/2018 Bronikowo, Nietążkowo
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na zadania drogowe dla dróg powiatowych na terenie Gminy Śmigiel 500000.00 0.00 2017 Gmina Śmigiel
Projekt: Praktyczna lekcja historii Gra Miejska w Śmiglu 6400.00 5400.00 2017 Gmina Śmigiel
Naprawa elementów parku przy ul. Północnej i Pl. Wojska Polskiego 8683.44 0.00 2017 Śmigiel
Utwardzenie drogi gruntowej 4305.00 0.00 2017 Bruszczewo
Plac rekreacji 8602.30 0.00 2017 Stare Bojanowo
Utwardzenie drogi gruntowej 14145.00 0.00 2017 Wonieść
Dostawa wraz z montażem znaków aktywnych STOP na ul. Lipowej , ul. Kilińskiego 18450.00 0.00 2017 Śmigiel
Utwardzenie drogi 4920.00 0.00 2017 Robaczyn
Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Leśna 36900.00 0.00 2017 Nietążkowo
Wykonanie i montaż stojaków rowerowych ul.: Bohaterów, Konopnickiej 1992.60 0.00 2017 Śmigiel
Utwardzenie dróg gruntowych 7626.00 0.00 2017 Brońsko, Śmigiel ul. Kilińskiego, Machcin
Utwardzenie drogi przy schronisku 861.00 0.00 2017 Śmigiel
Utwardzenie dróg ul. Ogrodowa, Okrężna, Polna 30750.00 0.00 2017 Stare Bojanowo
Utwardzenie dróg ul. Kręta 8610.00 0.00 2017 Śmigiel
Utwardzenie drogi ul Leśna zjazd na ul. Topolową 1476.00 0.00 2017 Nietążkowo
Zakup i montaż 12 blokad parkingowych na targowisku 3786.95 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie przejścia dla pieszych 2448.61 0.00 2017 Stare Bojanowo
Wykonanie przepustu 492.00 0.00 2017 Spławie
Wykonanie studni chłonnej na ul. Akacjowej 3075.00 0.00 2017 Nowa Wieś
Montaż barier łańcuchowych 2253.50 0.00 2017 Bronikowo
Naprawa przepustu 1045.50 0.00 2017 Spławie
Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Bruszczewskiej 3663.62 0.00 2017 Przysieka Polska
Odmalowanie słupków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta 2701.73 0.00 2017 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Paderewskiego 6150.00 0.00 2017 Śmigiel
Odmalowanie oznakowania poziomego 66185.00 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie wjazdu do szkoły przy ul. Mierosławskiego 3934.77 0.00 2017 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Krótką 947.00 0.00 2017 Nietążkowo
Wymiana szyb na przystanku na ul. Leszczyńskiej 822.87 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie nawierzchni – warstwy ścieralnej na drodze przy oczyszczalni 70005.54 0.00 2017 Koszanowo
Wykonanie drogi od ul. Ariańskiej do ul. Południowej 58321.19 0.00 2017 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Łukomskiego /Półwiejskiej 5154.56 0.00 2017 Śmigiel
Częściowe utwardzenie drogi 2336.75 0.00 2017 Parsko
Zakup ławek i koszy na teren przy targowisku 8323.00 0.00 2017 Śmigiel
Zakup płyt poliwęglanowych w celu zamontowania na przystanku 3700.05 0.00 2017 Poladowo
Wykonanie dodatkowego odwodnienia placu oraz podłączenia rynien przed świetlicą 14548.44 0.00 2017 Glińsko
Naprawa i montaż ławek i stołów przy świetlicy 7500.00 0.00 2017 Jezierzyce
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do świetlicy 13539.53 0.00 2017 Karmin
Malowanie pomieszczeń w świetlicy 5103.85 0.00 2017 Koszanowo
Cyklinowanie oraz lakierowanie podłogi w świetlicy 5000.00 0.00 2017 Nietążkowo
Wykonanie piłkochwytu przy boisku 6027.00 0.00 2017 Stare Bojanowo
Prace malarskie w świetlicy 13543.47 0.00 2016 Stare Bojanowo
Remont świetlicy 25136.53 0.00 2016 Stary Białcz
Remont świetlicy 18810.23 0.00 2016 Glińsko
Doposażenie kuchni w świetlicy 1567.00 0.00 2016 Glińsko
Doposażenie kuchni w świetlicy 1179.00 0.00 2016 Stara Przysieka Pierwsza
Zakup 2 szt. parasoli ogrodowych 2560.86 0.00 2016 Olszewo
Remont przystanku autobusowego 1478.11 0.00 2016 Bruszczewo
Zakup komody z lustrem do świetlicy 650.00 0.00 2016 Stary Białcz
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych